IceBear mag rechtstreeks in beroep bij rechtbank

Het bezwaarschrift van IceBear tegen het collegebesluit om geen maatwerkvoorschriften voor geluid op te leggen, is rechtstreeks doorgestuurd naar de rechtbank. IceBear deed een verzoek daartoe en het college heeft hiermee ingestemd. Het college wijkt hiermee af van de gebruikelijke bezwarenprocedure via de onafhankelijke bezwarencommissie. Wethouder Bram Harmsma: ‘Hoewel we hechten aan de deskundigheid van de bezwarencommissie, zijn er meerdere argumenten om die route nu niet te kiezen. Iedereen wil snel duidelijkheid. Omwonenden, IceBear en ook wij als gemeente. Op een belangrijk onderdeel – en dat is de vraag of IceBear wel of niet vergunningplichtig is – blijven we van mening verschillen. Een oordeel van de rechter schept duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Daarnaast scheelt het overslaan van de bezwaarfase de nodige tijd.’

Het bezwaarschrift van IceBear richt zich tegen de afwijzing van het college om maatwerkvoorschriften voor geluid op te leggen. In mei van dit jaar deed IceBear een verzoek daartoe. Het college kwam in juni tot het oordeel dat IceBear niet meldings- maar vergunningplichtig is. ‘En in dat geval kun je geen maatwerkvoorschriften voor geluid opleggen, maar moet je het onderdeel geluid meenemen bij de aanvraag om een omgevingsvergunning’, licht wethouder Bram Harmsma toe. ‘Het verzoek hebben we om die reden afgewezen.’ IceBear is van mening dat het bedrijf geen vergunning nodig heeft, maar meldingsplichtig is en is het daarom niet eens met de afwijzing van het college. Op 16 oktober 2023 heeft IceBear wel een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieuactiviteit ingediend.  

Het bezwaarschrift van IceBear ligt inmiddels bij de rechtbank Overijssel. Het is aan de rechtbank om te bepalen wanneer de zaak in behandeling wordt genomen.