Jurjen Helfrich krijgt erepenning van Steenwijkerland

Tijdens het Business Gala op vrijdag 10 november 2023 in Rabo Theater De Meenthe krijgt Jurjen Helfrich uit handen van burgemeester Rob Bats de erepenning van de gemeente Steenwijkerland. Het college van B&W besloot de erepenning aan de inmiddels oud-voorzitter van de Business Club Steenwijkerland toe te kennen vanwege zijn verdiensten voor ondernemend Steenwijkerland. Begin oktober nam Jurgen Helfrich al afscheid als voorzitter, maar tijdens het Business Gala wordt daar in een bredere kring nog een keer bij stilgestaan.

Jurgen Helfrich was als voorzitter jarenlang het boegbeeld van het ondernemersnetwerk. Daarbij pakte hij de rol van netwerker en verbinder, maar zeker ook die van aanjager. Mede door zijn toedoen is de samenwerking met andere partners versterkt en is sprake van een goede verbinding met de regio Zwolle. Dat heeft ook de samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven een nieuwe dimensie gegeven. Een samenwerking die inmiddels buiten de gemeentegrenzen wordt opgemerkt en als voorbeeld dient. 

In zijn rol als voorzitter heeft hij diverse nieuwe initiatieven bedacht en gerealiseerd. Zo zijn onder meer het ondernemersmanifest met speerpunten voor het behoud van een gunstig Steenwijkerlands vestigingsklimaat en een menukaart met subsidies voor ondernemers van zijn hand. 

Als blijk van waardering voor zijn inzet om ondernemers met elkaar te verbinden, de manier waarop hij Steenwijkerland binnen de regio op de kaart heeft gezet en zijn rol in het versterken van de onderlinge samenwerking krijgt Jurjen Helfrich de erepenning van Steenwijkerland.