Nieuwe welstandsregels maken meer mogelijk

Als het aan het college van B&W ligt en de gemeenteraad akkoord gaat, krijgen inwoners straks meer vrijheid als zij willen (ver)bouwen. De afgelopen periode heeft het college gewerkt aan nieuwe welstandsregels die dat mogelijk maken.

Wethouder Melvin Smit: ‘We willen meer ruimte en maatwerk kunnen bieden. En dat alles met overzichtelijke en begrijpelijke regels die je ook makkelijk kunt vinden. We hebben de nieuwe regels getoetst bij inwoners en ondernemers en gevraagd: wat vinden jullie ervan? Op basis daarvan hebben we nog wat aanpassingen gedaan. Ik ben blij met wat er nu ligt want het maakt het voor iedereen een stuk makkelijker.’ Eerder besloot het college om eigenaren van monumenten de mogelijkheid te geven om – onder een aantal voorwaarden – zonnepanelen te plaatsen. Ook die verruiming is in het nieuwe welstandsbeleid opgenomen. Het is aan de gemeenteraad om de nieuwe regels vast te stellen.

Verschillende welstandsniveaus

De nieuwe welstandsnota maakt onderscheid tussen gebieden en (ver)bouwactiviteiten. Daarvoor gelden verschillende welstandsniveaus: groen, oranje en rood. Bij niveau groen zijn er weinig welstandsregels. Wethouder Melvin Smit: ‘In veel gevallen zal daar sprake van zijn. Maar niet altijd. In gebieden waar we te maken hebben met (bebouwings)kenmerken die echt beeldbepalend zijn voor Steenwijkerland, zijn de teugels voor wat betreft welstand wat strakker. We zijn tenslotte ook zuinig op wat onze gemeente zo bijzonder maakt.’ In die gevallen is sprake van welstandsniveau oranje. Voor de beschermde stads- en dorpsgezichten en de binnenstad van Steenwijk – die onder welstandsniveau rood vallen – wordt nog gewerkt aan nieuwe welstandsregels. Deze zullen later in het omgevingsplan worden opgenomen.

Feedback inwoners en ondernemers

De afgelopen periode heeft het concept welstandsbeleid ter inzage gelegen en konden inwoners en ondernemers tijdens informatiebijeenkomsten hun feedback geven. Wethouder Melvin Smit: ‘Dat was erg waardevol. Zo werden we erop gewezen dat de regels voor nieuwbouw in gebieden waar welstandsniveau groen geldt nog wel wat soepeler konden. Een goede suggestie die we dan ook hebben overgenomen.’

Meer informatie over de nieuwe regels is te vinden op www.steenwijkerland.nl/welstand.