Op 22 november kunt u stemmen

Op woensdag 22 november 2023 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Uiterlijk 8 november 2023 ontvangt u, als u stemgerechtigd bent, een stempas. Voor de Tweede Kamerverkiezing kunt u stemmen in elk stembureau binnen de gemeente. Op verzoek kunt u een kiezerspas krijgen, waarmee u in ieder stembureau binnen Nederland kunt stemmen.

Geen stempas(sen) ontvangen? 

Het kan zijn dat u pas ná 9 oktober 2023 (peildatum kiesgerechtigdheid) officieel ingeschreven bent in de basisregistratie personen van Steenwijkerland. U bent dan kiesgerechtigd in uw vorige woongemeente. Staat u op 9 oktober 2023 wél officieel in Steenwijkerland ingeschreven en heeft u geen stempas ontvangen, dan kunt u alsnog persoonlijk uw stempas aanvragen bij de publieksbalies in het gemeentehuis. Dit kunt u tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12.00 uur doen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u schriftelijk of persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen. Het formulier voor de schriftelijke aanvraag staat op de pagina Tweede Kamerverkiezingen 2023. Zorg dat het formulier uiterlijk vrijdag 17 november 2023 ontvangen is door de gemeente. U kunt ook persoonlijk bij de publieksbalies in het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. Dit kunt u tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12.00 uur doen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Machtigen van een andere kiezer

Bent u op 22 november 2023 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen of heeft u geen legitimatiebewijs? Machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om beide te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Denk erom dat de geldigheid van uw identiteitsbewijs niet vóór 23 november 2018 verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

U mag ook een kiezer uit een andere gemeente in Nederland machtigen. Het machtigingsformulier vindt u op de pagina Tweede Kamerverkiezingen 2023. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 17 november 2023 ontvangen is door de gemeente.

Stemmen buiten Steenwijkerland

Wilt u op 22 november 2023 buiten Steenwijkerland stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. U mag met een kiezerspas in alle gemeentes binnen Nederland stemmen. U kunt uw kiezerspas persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies in het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk 21 november 2023 12.00 uur. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Een schriftelijk verzoek voor een kiezerspas moet uiterlijk 17 november 2023 door de gemeente zijn ontvangen.

Identificatieplicht

Om uw stem te kunnen uitbrengen moet u zich kunnen legitimeren met een legitimatiebewijs dat op 22 november 2023 niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Altijd identiteitsbewijs meenemen

De regering heeft besloten dat een kiezer zich moet kunnen legitimeren als hij of zij gaat stemmen. Neem naast uw stempas of kiezerspas dus altijd een legitimatiebewijs mee. De stembureauleden hebben instructie gekregen hierop geen uitzonderingen te maken. Ook als u de stembureauleden persoonlijk kent, moet u zich kunnen legitimeren. Controleer dus voordat u naar het stembureau gaat of u uw stempas én legitimatiebewijs bij u heeft.

Let op: Als u een onderhandse volmacht heeft aangenomen van een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs van de volmachtgever kunnen overleggen op het stembureau. Ook dat legitimatiebewijs mag op 22 november 2023 maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Kandidatenlijst

Het kan zijn dat niet elke (nieuwe) politieke partij meedoet in alle Nederlandse kieskringen. Deze partij heeft dan niet voldoende ondersteuningsverklaringen kunnen aanleveren bij het hoofdstembureau van die kieskring. Wilt u stemmen op een partij die niet meedoet in uw eigen kieskring? Vraag dan op tijd een kiezerspas aan. Hiermee kunt u stemmen in een kieskring naar keuze.

Lichamelijke beperking

Kiezers met een lichamelijke beperking, die niet in staat zijn om zelfstandig hun stem uit te brengen (bijvoorbeeld door blindheid) mogen hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem in het stemhokje. Deze hulp kan worden gegeven door bijvoorbeeld een partner of door een stembureaulid. Een kiezer met een verstandelijke beperking moet zélf zijn of haar stem uitbrengen. Uitleg over hoe het uitbrengen van de stem precies moet, kan worden gegeven buiten het stemhokje.

Stembureaus Steenwijkerland

U kunt het overzicht van alle stembureaus in de gemeente Steenwijkerland vinden op de pagina Stembureaus Steenwijkerland - Tweede Kamerverkiezing 2023. De stembureaus zijn woensdag 22 november geopend van 07.30 tot 21.00 uur. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op:

U kunt ook ons klantcontactcentrum bellen, op telefoonnummer 14 0521.