Steenwijkerland aan de slag met evenementenvisie

Welke kansen liggen er als we kijken naar de evenementen in onze gemeente? Met welke uitdagingen hebben we te maken? Hoe vinden we daarin onze weg? En welke koers gaan we de komende jaren varen? De gemeente wil de antwoorden op die en andere vragen vertalen in een nieuwe visie op evenementen.

Wethouder Trijn Jongman: ‘We zijn beretrots op al die evenementen die onze gemeente in binnen- en buitenland op de kaart zetten. Een topprestatie van de organisatoren. Want ga er maar eens aan staan. Je krijgt best veel voor de kiezen. Denk alleen al aan strengere, landelijke regelgeving waar je aan moet voldoen. Tegelijkertijd zijn er ook maatschappelijke trends die effect hebben op het organiseren van evenementen. Meer vrije tijd brengt bijvoorbeeld ook meer bezoekers op de been. Wat betekent dat voor de omgeving van een evenement? Al dat soort zaken willen we in kaart brengen om er vervolgens een visie op te maken. Daar hoort ook bij dat we kijken hoe we als gemeente de beste ondersteuning kunnen bieden.’ 

Aanmelden voor panel

Als start van het traject om te komen tot de evenementenvisie gaat de gemeente organisatoren van evenementen vragen naar hun mening en ervaringen. Wethouder Trijn Jongman: ‘Zij weten tenslotte als geen ander waar zij tegenaan lopen, welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben en op welke kansen we moeten inspelen. Ook willen we graag van hen weten hoe zij de balans zien tussen een aantrekkelijk evenementenaanbod en de impact ervan op de omgeving.’ Ook inwoners kunnen daarover hun mening geven. Deelnemers van het inwonerspanel krijgen binnenkort een link naar een vragenlijst die ze kunnen invullen. Wie nog geen lid is van het inwonerspanel en wel wil meepraten, kan zich – vóór 12 november – voor het panel aanmelden via www.steenwijkerlandpeilt.nl.

Concept evenementenvisie

Alle inbreng die op deze manier wordt verzameld wordt vertaald in een concept evenementenvisie. Wethouder Trijn Jongman: ‘Het spreekt voor zich dat we het concept vervolgens gaan terugleggen bij organisatoren en inwoners om te horen wat zij ervan vinden. Tenslotte willen we dat er straks een breed gedragen visie ligt waarmee we uit de voeten kunnen. Ons uitgangspunt is helder: het belang van evenementen staat buiten kijf. Daar zijn we zuinig op en dus moet je de randvoorwaarden goed regelen. Niet alleen voor de organisatoren, maar ook voor de omgeving.’

Als de visie klaar is, wordt deze uitgewerkt in evenementenbeleid dat ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.