Steenwijkerland maakt beleid voor kunst in de openbare ruimte

Hoe gaan we om met bestaande én nieuwe kunst in de openbare ruimte? Het college heeft de kaders daarvoor onlangs vastgesteld. Wethouder Trijn Jongman: ‘Steenwijkerland heeft echt een rijk en gevarieerd aanbod als het om kunst in de openbare ruimte gaat. Daar zijn we zuinig op, want het is aantrekkelijk voor zowel onze eigen inwoners als bezoekers. Tegelijkertijd willen we ruimte bieden aan initiatiefnemers die een plan hebben voor nieuwe kunstwerken. Om dat goed te regelen en duidelijkheid te geven over de mogelijkheden, hebben we deze kaders opgesteld waarin we ook de rol van de Commissie Beeldende Kunst beter hebben belegd.’

Die duidelijkheid was er tot nu toe nog niet. En dat leidde er onder meer toe dat de Commissie Beeldende Kunst pas om advies werd gevraagd als de plannen van een initiatiefnemer al in een vergevorderd stadium waren. Wethouder Trijn Jongman: ‘Niet handig, want het leidt tot teleurstelling als je dan op het laatste moment nog aanpassingen moet doen. Daarom hebben we gezegd: de Commissie moet veel eerder betrokken worden en vanaf het begin kunnen meedenken. Dat hebben we nu goed vastgelegd.’ 

Het is de bedoeling om bij nieuwe kunst in de openbare ruimte zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij andere uitvoeringsprogramma’s. Wethouder Trijn Jongman: ‘Denk aan een beeldenroute of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen waarbij kunst een mooie toevoeging is. Daarmee doe je recht aan het kunstwerk zelf en creëer je tegelijkertijd eenheid.’ Daarbij kan het college ook zelf opdrachtgever van het kunstwerk zijn.  

Om een goed beeld te krijgen van de huidige kunst in de openbare ruimte, wordt in 2024 gestart met een brede inventarisatie. Dan wordt ook duidelijk welke nieuwe kunst bijdraagt aan het diverse aanbod dat er nu is.