Tevredenheid over hulp en ondersteuning onverminderd hoog

Inwoners van Steenwijkerland zijn tevreden over de hulp en ondersteuning die zij van de gemeente krijgen vanuit de Wmo en de Jeugdhulp. Dat blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek dat in het najaar is uitgevoerd. Daarbij scoren beide onderdelen gemiddeld rond de 8. Wethouder Trijn Jongman: ‘Deze uitkomsten zijn natuurlijk mooi want het geeft aan dat we aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Tegelijkertijd blijven we kijken naar hoe we het nog beter kunnen doen. Dit jaarlijkse onderzoek geeft ons daarvoor de nodige handvatten.’

Inwoners beoordeelden de dienstverlening van de gemeente vanuit de Wmo en Jeugdhulp in het afgelopen jaar aan de hand van diverse vragen. Bijvoorbeeld: wist u waar u moest zijn met uw hulpvraag, werd u goed geholpen en vindt u dat het thuis beter gaat? Voor wat betreft de Jeugdhulp werd de vragenlijst zowel door ouders als de jongeren ingevuld. Daarmee ontstaat een goed beeld van hoe over de hulp en ondersteuning wordt gedacht. 

Meer bekendheid aan onafhankelijk cliëntondersteuner

Wethouder Trijn Jongman: ‘Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de bekendheid met de onafhankelijk cliëntondersteuner nog wel een boost kan gebruiken. Daar gaan we mee aan de slag. Want het zou zonde zijn als je wel behoefte hebt aan iemand die even met je meekijkt en je op weg helpt en niet weet dat die ondersteuning er gratis voor je is via Sociaal Werk De Kop.’