Bouw visvlonders Steenwijkerdiep-Zuid

Het college van B&W heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen aan de Hengelsport Federatie Oost Nederland, voor de bouw van 50 visvlonders en de aanleg van 50 parkeerplaatsen aan het Steenwijkerdiep-Zuid bij Scheerwolde. Hierdoor kan de Hengelsportfederatie op deze locatie het sportvissen en sportviswedstrijden blijven organiseren.

Wethouder Douwe Oosterveen ‘De vraag of deze omgevingsvergunning verleend kon worden heeft behoorlijk wat discussies opgeleverd. Zowel de omwonenden als de roeivereniging staan, om het zacht te zeggen, niet te juichen dat het de Hengelsportfederatie mogelijk wordt gemaakt om deze faciliteiten te mogen aanleggen. Ik kan me dat voorstellen, maar aan de andere kant hebben we ook te maken met de belangen van de sportvissers die op deze locatie al jarenlang vissen en viswedstrijden organiseren. Doordat de provincie Overijssel de oevers heeft veranderd in “natuurvriendelijke oevers” zijn de mogelijkheden om op deze locatie te vissen verslechterd. Om in de toekomst het vissen en viswedstrijden mogelijk te blijven maken, wil de Hengelsportfederatie hier visvlonders en parkeerplaatsen aanleggen. En aangezien er voor het college geen gegronde redenen zijn om dit te weigeren, verlenen we vergunning.’

Uit de gesprekken met de omwonenden en de roeivereniging kwam duidelijk naar voren welke problemen door hen werden ervaren tijdens de viswedstrijden.
Douwe Oosterveen ’Dit heeft ertoe geleid dat de Hengelsportfederatie de nota "Voorwaarden wedstrijdvissen Steenwijkerdiep Zuid” heeft opgesteld om de viswedstrijden zo goed als mogelijk te reguleren en de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken. In deze nota staat onder meer hoeveel viswedstrijden met een maximum aantal deelnemers per jaar gehouden mogen worden en hoe eventuele overlast door vissers zoveel mogelijk dient te worden beperkt.’