Gebiedsaanpak Giethoorn vordert gestaag

De Gebiedsaanpak Giethoorn vordert gestaag. Dat concludeert het college van B&W op basis van ruim 30 maatregelen die de 4 werkgroepen aan het college van B&W adviseren om in 2018 te nemen. Dit advies is door het college overgenomen.
In november 2017 zijn in het kader van de Gebiedsaanpak Giethoorn de 4 werkgroepen gestart. De opdracht die deze werkgroepen meekregen was om met voorstellen voor korte termijnmaatregelen te komen die (zo mogelijk) voorafgaand aan het toeristenseizoen 2018 kunnen worden gerealiseerd. De werkgroepen zijn samengesteld uit leden van Giethoorn Onderneemt, ’t Gieters Belang en de gemeente.

Wethouder Douwe Oosterveen ‘De werkgroepen hebben de afgelopen periode in beeld gebracht wat de vraagstukken waren waar op korte termijn een oplossing of verbetering voor kan worden gevonden  Tijdens een druk bezochte inloopbijeenkomst op 20 februari konden inwoners en ondernemers uit Giethoorn reageren op de ideeën van de werkgroepen. Dit heeft geleid tot een bijzonder mooi en effectief pakket aan maatregelen dat in 2018 wordt gerealiseerd.’

Aanvullend onderzoek etc.

De werkgroepen hebben niet alleen gekeken naar korte termijnmaatregelen. Er zijn ook  onderwerpen besproken waarvoor meer voorwerk nodig is. Douwe Oosterveen ‘Om bijvoorbeeld een goed advies te kunnen geven over dynamische bewegwijzering is de inzet van een extern deskundige nodig. De drie samenwerkende partijen kunnen deze deskundigheid zelf niet inbrengen. Bovendien kost het maken van een goed plan tijd.’

Een aantal maatregelen

De gemeente neemt maatregelen tegen fout parkeren. Zo wordt in de bocht Bartus Warnersweg - ds. J.J. Ketstraat het parkeren van auto’s onmogelijk gemaakt. Hierdoor wordt het aanrijden van vrijwilligers van de brandweer en het uitrukken van brandweerauto’s verbeterd. Om de doorvaart van de brandweerboot door de grachten te verbeteren is door inwoners en de gemeente overhangend groen gesnoeid.

Binnenkort start een proef met verwijsborden naar de verschillende parkeerplaatsen. Dit betekent dat op verschillende plekken langs de Beulakerweg verwijsborden worden geplaatst naar de grotere parkeerplaatsen. Na evaluatie van de proef komt de werkgroep Verkeer en Veiligheid met adviezen over een permanent verwijssysteem.

Om het varen beter te regelen zijn langs de dorpsgracht op verschillende plekken spiegels vernieuwd. Hierdoor hebben schippers van rondvaartboten en toeristen beter zicht op de boten die om de bocht varen. De Bovenwijde wordt in juli op bepaalde plekken uitgediept; waterplanten worden gemaaid.

Slechte stukken asfalt van de paden langs de dorpsgracht zijn de afgelopen tijd vervangen. Op dit moment worden de bermen langs deze paden geëgaliseerd en hersteld. Ook worden op verschillende plekken bomen gesnoeid en stobben verwijderd. Het straatmeubilair wordt schoongemaakt en indien nodig opgeknapt.