Kamerleden bezoeken Steenwijkerland

Acht Kamerleden hebben vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de gemeente Steenwijkerland. Ze werden geïnformeerd over de aanpak van de gemeente en samenwerkende partijen om de toeristische belangstelling voor Giethoorn te verminderen. Tegelijkertijd maakten de Kamerleden ook kennis met de andere vele toeristische mogelijkheden in de regio.

In oktober vorig jaar heeft het NBTC Holland Marketing, tijdens de Toerisme Top in Deventer, een nieuwe visie op bestemming Nederland gepresenteerd. Verwacht wordt dat het aantal internationale toeristen richting 2030 met 50% toeneemt. Dit vraagt om een andere aanpak dan de afgelopen jaren. Daarbij wordt niet meer ingezet op het verhogen van het aantal internationale bezoekers, maar op het verhogen van de waarde en het spreiden van voornamelijk het buitenlands bezoek. Op 25 april spreekt de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) hierover met staatssecretaris Mona Keijzer tijdens het Algemeen Overleg Toerisme.

Vooruitlopend op dit overleg heeft de gemeente Steenwijkerland een aantal Kamerleden uitgenodigd om hen te informeren over de lokale aanpak in deze gemeente. De landelijke aanpak leidt tot een groeiende belangstelling voor toeristische hotspots in Nederland zoals Giethoorn, de Zaanse Schans en Kinderdijk. Dit heeft op bepaalde momenten negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. De gemeente Steenwijkerland wil de toerist verleiden om de regio in te trekken. Eerder heeft men het Rijk verzocht hieraan financieel bij te dragen. Dit verzoek is afgewezen. De gemeente en de provincie Overijssel hebben besloten samen voor € 12.000.000 te gaan investeren in deze lokale aanpak.

Op 12 april zijn de Kamerleden geïnformeerd over deze aanpak. Na een lunch bij restaurant Geertien te Muggenbeet heeft men een rondvaart gemaakt in Giethoorn. Hierbij hebben de Kamerleden uitgebreid gesproken met inwoners, ondernemers en organisaties. Geconstateerd en als zeer wenselijk werd ervaren dat Rijk en Regio moeten samenwerken om het gastvrijheidsbeleid te optimaliseren en te komen tot een goede spreiding van lusten en lasten van toerisme.