Meer mogelijkheden voor bijdrage uit jeugd- en zwemfonds

Wist u dat – door een aanpassing in de voorwaarden – meer kinderen gebruik kunnen maken van het Jeugdfonds sport en cultuur en het Zwemfonds? Gezinnen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau (was 110%) komen er voor in aanmerking. Ouders kunnen ervoor terecht bij Sociaal Werk De Kop.

De aanvragen voor een bijdrage uit het jeugd- en zwemfonds gaan via Sociaal Werk De Kop, telefoonnummer 0521 - 74 50 80, e-mail info@sociaalwerkdekop.nl
Daar kunt u ook terecht als u vragen heeft. Daarnaast vindt u meer informatie op de website www.jeugdsportfonds.nl