Kans op snellere uitbreiding brand in natuur

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.

Verbranden van snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval

In Steenwijkerland mag geen snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval verbrand worden. Zodra dit weer is toegestaan, laten we u dit weten. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Informatie over natuurbrandrisico is ook te vinden op www.natuurbrandrisico.nl en op www.brandweer.nl/brandveiligheid/natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur