Maaien waterplanten begint dit jaar eerder

In verband met de sterke toename van de groei van waterplanten gaan we dit jaar eerder beginnen met maaien. Op sommige locaties zal er meer dan 1 keer gemaaid gaan worden.

De afgelopen jaren is de groei van waterplanten sterk toegenomen. Het waterverkeer ondervindt daar overlast van. Daarom hebben we gekeken hoe we dit op een goede en zorgvuldige manier kunnen aanpakken. Een oplossing daarbij is om eerder te beginnen met maaien in jachthavens en vaarwegen. Eerder beginnen betekent namelijk dat er gedurende het jaar op enkele locaties meer dan 1 keer gemaaid kan worden.

Het maaien van waterplanten in jachthavens en vaarwegen die in gemeentelijk beheer zijn is inmiddels begonnen. Als we daar klaar zijn, gaan we aan de slag op overige plekken. Eerst de waterplanten die buiten Natura 2000 gebied vallen en vanaf 1 juli de waterplanten binnen Natura 2000 gebied. Met deze nieuwe aanpak hopen we de groei van waterplanten goed onder controle te hebben.

Heeft u vragen?

U kunt terecht bij ons Klantcontactcentrum, via telefoonnummer 14 0521.