Nieuw consortium biedt toegang tot technisch toptalent

Technologisch hoogwaardige bedrijven werken samen bij aantrekken mondiale high potentials.

Hoe kunnen we technisch toptalent aan ons binden? Die vraag lag aan de basis van de oprichting van NEXT door drie toonaangevende internationale bedrijven uit Steenwijkerland: Royal Huisman, Agrifac en ELEQ. De bedoeling is helder: NEXT moet een sterk consortium worden van hoogwaardige technologische bedrijven met ambitie. Jan Timmerman van Royal Huisman: ‘NEXT is ons antwoord op de vraag hoe je technische specialisten in huis kunt halen die je nodig hebt om te kunnen blijven innoveren. Ons idee daarbij is dat je alleen samen sterk kunt staan in de regio en daarbuiten.’ De komende weken wordt NEXT regionaal bij bedrijven en bestuurders geïntroduceerd met de mogelijkheid om aan te sluiten. Logo Next

NEXT staat voor Network for international Exchange of Talent. Wethouder Bram Harmsma: ‘NEXT is onderdeel van het Actieplan Werk dat door de regio Zwolle wordt ondersteund. Dat is meteen ook de kracht van dit nieuwe consortium: het gemeenschappelijke belang waardoor bedrijven en overheid nauwe samenwerking zoeken. Daarnaast is NEXT echt een vernieuwend concept. Interessant voor topspelers op de markt die op zoek zijn naar mensen met de juiste technische skills. Die high potentials zijn keihard nodig als pijlers onder de innovatiekracht van deze bedrijven. Dat het initiatief is ontstaan vanuit de bedrijven zelf is natuurlijk een enorme plus. Zij kennen de praktijk, weten wat de klantvraag van de toekomst is en zien wat daarvoor nodig is.’

Het nieuwe consortium NEXT richt zij op vier pijlers: 

  • het internationale netwerk uitbouwen en versterken
  • acquisitie en uitwisseling van global talent
  • het upgraden van het woon- en werkklimaat voor internationaal toptalent
  • de NEXT Academy voor opleiding en training van mondiale toppers

Jan Timmerman van Royal Huisman: ‘De komende periode gaan we NEXT breed introduceren. Bij bedrijven die zich tot het topsegment van hun branche mogen rekenen. En ook bij bestuurders van gemeentelijke en regionale overheden. We willen met elkaar verder bouwen aan een sterk consortium. Daarin kunnen we de vraag bundelen en toewerken naar een totaalaanbod van werk, wonen, cultuur, entertainment en mobiliteit dat aantrekkelijk is voor mondiaal talent. We zijn ervan overtuigd dat daar de sleutel ligt om ook in de toekomst verzekerd te zijn van technisch talent dat nu lastig te vinden is.’

Meer informatie over NEXT

Meer informatie over NEXT is te vinden op www.steenwijkerland.nl/next.