Nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein benoemd

Eind maart 2021 heeft het college van B&W zes nieuwe leden en een nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland benoemd. Met de zes leden die er al waren, is de Adviesraad weer op sterkte en inmiddels met grote energie begonnen aan de werkzaamheden

De Adviesraad - een onafhankelijk adviesorgaan - is in 2015 ingesteld om te zorgen voor de cliëntenparticipatie zoals bedoeld in de Jeugdwet, Participatiewet en de WMO. De raad vormt een brug tussen inwoner en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen.

De Adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Naast zorg en maatschappelijke ondersteuning houdt de raad zich bezig met de onderwerpen: jeugd, werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.

Ervaringen delen

Wilt u uw ervaringen delen zodat de Adviesraad uw signaal kan meenemen in de adviezen aan het college van B&W? Bel of mail dan met de secretaresse, mevrouw Janneke Dam, telefoonnummer 14 5021 of janneke.dam@steenwijkerland.nl 

De Adviesraad organiseert - binnen de coronamaatregelen - ook inspreekavonden waar ervaringsdeskundigen in het sociaal domein hun ervaringen delen. Wilt u daar meer over weten of daarbij aanwezig zijn? Ook dan kunt u bij de secretaresse van de Adviesraad terecht. 

Meer informatie over de adviesraad

Kijk voor aankomende vergaderingen, notulen van eerdere vergaderingen of informatie over het bestuur op de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein.