Nieuwe stimuleringsregeling voor vitale Steenwijkse binnenstad

‘Deze regeling kan de Steenwijkse binnenstad een boost geven’, dat zegt wethouder Bram Harmsma over de nieuwe stimuleringsregeling die het college van B&W onlangs in het leven heeft geroepen. In de pot zit € 400.000 die bedoeld is om het voorzieningenniveau, de retail en de leisure in de binnenstad op peil te houden. En dat is nodig constateert de wethouder: ‘We zien dat de retail, leisure en horeca in de Steenwijkse binnenstad onder druk staan. En dat zijn juist de sectoren die het recreatief winkelprofiel van onze binnenstad kenmerken én bepalen. Het is dan ook een zorgelijke ontwikkeling die door de coronacrisis nog eens in een stroomversnelling is geraakt. We zien dat meer panden leeg komen te staan. En dat past niet bij een vitale binnenstad met een regionale streekfunctie. Met deze nieuwe regeling willen we eigenaren van bedrijfspanden in de binnenstad stimuleren om te investeren in hun vastgoed zodat de binnenstad een aantrekkelijke place to be en place to buy blijft.’

Samen met bewoners en ondernemers werkt de gemeente aan een kwaliteitsimpuls voor de Steenwijkse binnenstad. Een aantal jaren geleden werd daarvoor een gezamenlijke visie gemaakt en stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. Wethouder Bram Harmsma: ‘Onderdeel daarvan is een aantrekkelijk winkelgebied. Met zo min mogelijk leegstand. Met panden die er verzorgd bij staan. Met voorzieningen die passen bij een stad van deze omvang. Dat gaat niet vanzelf. Zeker niet in de tijd waarin we nu zitten. Als je ondernemers vraagt te investeren in een gezamenlijk belang moet je als gemeente ook kijken hoe je dat kunt faciliteren. Vandaar deze nieuwe regeling. Zo zorgen met elkaar voor een goed verblijfs- en leefklimaat in de binnenstad. Want dát is waar we op inzetten.’ 

Eerder werd als onderdeel van de aanpak voor een vitale binnenstad al een centrummanager aangesteld en zijn inmiddels enkele bedrijfspanden succesvol getransformeerd tot woningen. Ook werd vorig jaar samen met de provincie een stadsarrangement opgesteld. Wethouder Bram Harmsma: ‘Deze nieuwe stimuleringsregeling sluit daar mooi op aan. Want ook het stadsarrangement richt zich onder andere op ondersteuning van lokale oplossingen voor het terugdringen van leegstand en creatieve ideeën voor een levendige  binnenstad. Alles bij elkaar ligt er nu een pakket dat ook echt slagkracht biedt en daar ben ik uiteraard blij mee.’

De nieuwe stimuleringsregeling gaat uit van cofinanciering. Als een aanvraag aan de voorwaarden voldoet, is het subsidiebedrag maximaal 40% van de kosten die gemaakt worden voor verbeteringen aan bedrijfspanden in de binnenstad. Het bestuur van de Stichting Steenwijk Vestingstad geeft advies over de aanvragen. De aanvrager blijft daarbij anoniem. Vanaf 28 april is de nieuwe stimuleringsregeling en het aanvraagformulier te vinden op de gemeentelijke website.