College van B&W vraagt gemeenteraad om advies; is grootschalige windenergie een serieuze optie in Steenwijkerland?

Alle gemeenten in Nederland hebben een opgave: energieneutraal zijn in 2050. Zo ook Steenwijkerland. Hiervoor wordt een Klimaatplan gemaakt. Zodat alle opgaven en doelen helder zijn voor de komende jaren. Eén van de thema’s in het Klimaatplan is het opwekken van energie. Dit wordt in Steenwijkerland nu bijna volledig met zonne-energie gedaan. Zon op het dak en op het land. De vraag is nu: moet hier grootschalige windenergie aan toegevoegd worden? Het college van B&W denkt van wel en vraagt de gemeenteraad om advies.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Gemeente Steenwijkerland loopt achter bij de realisatie van het RES-bod (Regionale Energie Strategie). We hebben een bod gedaan voor het opwekken van energie, met alleen zon. Maar dit levert niet voldoende op. Hiermee halen we niet de eindstreep. Daarom willen we een gesprek voeren met de gemeenteraad. Om te bekijken of grootschalige windenergie een optie kan zijn, om onze opgave wél te kunnen realiseren. Met zon en wind.’

Kleine en grote windmolens

‘Kleine windmolentjes hebben we al in onze gemeente,’ vertelt de wethouder verder. ‘De opbrengst hiervan is mooi meegenomen, maar niet genoeg. Een moderne grote windmolen kan het verschil wel maken. Daarnaast hebben we een nieuw inzicht over zonneparken. De grond die je nodig hebt voor een zonnepark, kan je alleen daarvoor gebruiken. Bij een grote windmolen hoef je de grond niet helemaal op te offeren. Je kunt bijvoorbeeld nog steeds landbouw of andere activiteiten op de grond uitvoeren. Daarmee benut je grond zo optimaal mogelijk.’ 

Grote stappen zetten

‘Voor het beeld: met een moderne windmolen kun je net zoveel energie opwekken als een zonnepark van ongeveer 11-15 hectare. Dat zijn ongeveer 16 à 22 voetbalvelden. Met windenergie kunnen we mogelijk grote stappen maken. Het is aan de raad om hier een mening over te vormen. Tijdens de Politieke Markt van 18 april gaan we met de gemeenteraad in gesprek, om te bekijken of het een serieuze optie is om verder te onderzoeken.’ aldus wethouder Marcel Scheringa.