Lintjesregen in Steenwijkerland

Op woensdag 26 april 2023 kregen 14 inwoners van Steenwijkerland een Koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde in het kader van de zogenaamde lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Burgemeester Rob Bats reikte de Koninklijke onderscheidingen uit tijdens een speciale bijeenkomst in de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk. Die bijeenkomst begon om 10.00 uur. Eén onderscheiding werd in de gemeente Gooise Meren uitgereikt door burgemeester Han ter Heegde.

De volgende inwoners van Steenwijkerland kregen een Koninklijke onderscheiding: 

Hans Apperloo (55) uit Steenwijkerwold (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Hans Apperloo is sinds 2000 intensief betrokken bij de Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold. Als secretaris en voorzitter staat hij bekend als gedreven en betrouwbaar. Hij leidt de vereniging op een professionele manier. Het driedaagse dorpsfeest, de realisatie van het Multifunctioneel Centrum Hoogthij, het tweemaal gehouden Glazen Dorpshuis waren dankzij zijn inzet een groot succes. Hij is een verbinder en weet de jonge generatie vrijwilligers te enthousiasmeren zodat de Vereniging Dorpsbelang toekomst heeft. Daarnaast is hij penningmeester geweest bij zwembad ’t Tolhekke.

Jan Dijkstra (76) uit Belt-Schutsloot (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Wegens persoonlijke omstandigheden kan de heer Dijkstra niet aanwezig zijn. Hij wordt woensdagochtend telefonisch door burgemeester Rob Bats geïnformeerd die hem de versierselen op een later moment overhandigt. 
Initiatief nemen. Dat is kenmerkend voor Jan Dijkstra. Vanaf 1982 was hij voorzitter van de Kruisvereniging Meppel die later de Stichting Ondersteuning Gezondheidszorg Meppel werd. Als voorzitter van een stuurgroep die bestond uit apothekers, huisartsen, thuiszorginstellingen en ziekenhuis, is onder zijn leiding het project 'Implementatie kwaliteitszorg COPD' een groot succes geworden. Het project wordt als toonaangevend gezien binnen COPD-zorg Nederland. Ook stond hij aan de wieg van het Hospice Eesinge in Meppel en zat hij in het stichtingsbestuur. Vanaf de oprichting is hij voorzitter van de Stichting Duotrappers Meppel. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de Stichting Dorpsbelangen in Belt-Schutsloot. In die hoedanigheid speelde hij een grote rol bij de totstandkoming van een glasvezelnetwerk en het verbeteren van het straatverlichtingsplan. Ook aan de komst van het wekelijks inloopuurtje van Sociaal Werk De Kop in het Dorpshuis had hij een grote bijdrage. 

Gerda Driegen-Ziel (68) uit Vollenhove (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Gerda Driegen is een bekend vrijwilliger in Vollenhove en omstreken. Sinds 1979 staat zij namens het Rode Kruis klaar voor mensen in nood. Bij evenementen verleent zij eerste hulp, ze geeft EHBO- lessen op basisscholen en is docent binnen het opleidingsprogramma van het Rode Kruis. Ook behartigt ze als secretaris van de Huurdersvereniging Zwartewaterwiede de belangen van de huurders van Wetland Wonen. Zij staat de huurders met raad en daad bij en zorgt ervoor dat hun vragen onder de aandacht komen bij de woningbouwcorporatie. Ook voor de mensen om haar heen staat ze klaar voor wie haar hulp nodig heeft.  

Henk Eekman (76) uit Vollenhove (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Henk Eekman zet zich al meer dan 30 jaar in voor de STAVIB. Deze stichting zorgt voor aangepast vervoer voor ouderen en gehandicapten die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Hij verzorgt het weekendvervoer, beheert de website en is betrokken bij de fondsenwerving. Bij hem staat het welzijn en welbevinden van de deelnemers voorop. Voor hen staat hij dag en nacht klaar. Na zijn pensionering begon hij met het geven van technieklessen aan leerlingen van groep 7 en 8 op basisschool Het Kompas in Vollenhove. Het lesmateriaal daarvoor maakte hij zelf. Verder was hij stadsgids bij de Historische vereniging Vollenhove en kon hij zo zijn kennis over de rijke historie van Vollenhove en omgeving op bezoekers en toeristen overdragen. 

Henk van Heerde (69) uit Vollenhove (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Henk van Heerde hecht veel waarde aan het cultureel erfgoed dat Vollenhove biedt en is daar nauw bij betrokken. Als voorzitter van het bloemencorso wist hij de organisatie daarvan in goede banen te leiden. Als amateur historicus maakt hij zich verdienstelijk voor de Schokkervereniging en zet hij zich in om de belangstelling voor de bijzondere geschiedenis van Schokland levendig te houden. Het Stadsmuseum in Vollenhove mag ook op zijn inzet rekenen. Hij is voorzitter, geeft lezingen, verzorgt stadswandelingen en was inhoudelijke betrokken bij projecten. Vanaf 2000 richt hij zich op het onderzoek naar de cultuur en historie van Vollenhove en Schokland. De resultaten deelt hij publiekelijk via twee websites die hij heeft gebouwd en die onlangs zijn uitgebreid met een beeldbank. 

Eric de Jong (61) uit Vollenhove (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Deze onderscheiding wordt uitgereikt in de gemeente Gooise Meren.
Eric de Jong is een gedreven vrijwilliger. Hij zet zich al ruim 30 jaar in voor Stichting Kinderen in Nood. Hij onderhoudt dagelijks contact met vertegenwoordigers in Hongarije en Roemenië en is de motor achter deze stichting. Hij doet dit werk op vrijwillige basis en is met hart en ziel bij de mensen betrokken. Hij zorgt er onder meer voor dat de verzamelde hulpgoederen op de juiste bestemmingen komen. Elk jaar bezoekt hij een van de genoemde landen om te zien waar de goederen terechtkomen en om het contact met de mensen daar te onderhouden. Ook bij projecten in Oekraïne heeft hij zich ingezet. Direct na het binnenvallen van Rusland in Oekraïne regelde hij hulptransporten. Inmiddels woont hij in Vollenhove, maar hij blijft nog nauw betrokken bij de stichting die gehuisvest is in Bussum. Daarnaast was hij penningmeester en secretaris van vivariumvereniging Aquarius in Huizen.  

Nanne Kroon (75) uit Steenwijk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Nanne Kroon is ruim 60 jaar betrokken bij de Christelijke Muziekvereniging Crescendo. Met zijn technische kennis wist hij bij uitvoeringen en speciale gelegenheden veel audio- en videoprojecten in goede banen te leiden. Daarnaast maakte hij een documentaire ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de vereniging. Ook bij de Protestantse Gemeente in Steenwijk is hij de specialist als het gaat om technische zaken. Al 50 jaar zorgt hij ervoor dat de kerkdiensten voor een breed publiek te beluisteren en te zien zijn. Ook heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan verschillende verbouwingen en de nieuwbouw van het kerkelijk centrum.  

Hester Last-Geertsema (69) uit Steenwijk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meer dan 50 jaar is Hester Last een organist. Ze is muzikaal betrokken bij verschillende kerkgemeenschappen, zorgorganisaties en een basisschool. Met grote toewijding begeleidt zij de zang-, rouw-, trouw- en kerkdiensten. Ze was organist bij de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Steenwijk. Daarbij weet ze haar orgelspel op een vakkundige wijze aan te laten sluiten op de eredienst. Ze verleende ook haar muzikale bijdrage aan de landelijke en regionale bijeenkomsten van de Christelijke Gereformeerde Vrouwenbond. Tijdens de bijeenkomsten in het verzorgingshuis Noorderboog en bij de ontspanningsmiddagen van de PCOB weet ze toehoorders met haar orgelspel in hun hart te raken. Ze wordt omschreven als een ‘stille kracht die mensen veel vreugde geeft en hen tot zegen is’.

Jaap Lindenberg (76) uit Vollenhove (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Als Jaap Lindenberg ergens voor wordt gevraagd en ‘ja’ zegt, zet hij zich er voor 100% voor in. Ruim 43 jaar is hij actief in het verenigingsleven. Voor de Sportvereniging V.E.N.O. heeft hij veel evenementen georganiseerd, zoals het schoolvoetbal en de jeugdzaalvoetbalcompetities in de regio. Ook leverde hij een bijdrage aan het professionaliseren van de Stichting Volwasseneducatie Brederwiede en kwam hij op voor de belangen van de verenigingen die gebruikmaakten van het multifunctionele centrum de Burght in Vollenhove. Ruim 30 jaar helpt hij wagenbouwgroep Fatal Attraction van het corso Vollenhove met het maken voor voorwerpen van tempex. Vanaf 2018 is hij secretaris van de STAVIB en zorgt hij voor het verwerken van de rittenstaten, de planning en het werven van sponsoren. 

Gert Stam (56) uit Belt-Schutsloot (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Gert Stam is een bevlogen en gedreven vrijwilliger die zich inzet voor de inwoners van Belt-Schutsloot. De Oranjevereniging organiseert diverse evenementen en activiteiten. Als voorzitter was hij verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, de contacten met de gemeenten en de pers. Ook was hij zes jaar voorzitter van Sportvereniging Belt-Schutsloot. Als voorzitter van de Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot levert hij een waardevolle bijdrage aan de sociale samenhang binnen het dorp. Hij zet zich in om woningbouw te realiseren en onderhoudt hiervoor de contacten met de gemeente en de provincie. Hij kijkt naar mogelijkheden en denkt in oplossingen. Zo zijn er onder zijn voorzitterschap onder andere extra parkeerplekken en een tweede informatiepunt in Belt-Schutsloot gekomen.  

Herman Velner (80) uit Steenwijkerwold (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Herman Velner is al 50 jaar vrijwilliger. Iemand die nooit op de voorgrond treedt maar achter de schermen belangrijk werk doet. Voor de St. Andreaskerk en Caritas is hij een van de belangrijkste steunpilaren. Het onderhoud van de tuin en het kerkhof, klussen in en rond de kerk, bezoeken afleggen en hulp bij bijeenkomsten. Een kleine greep uit de vele taken die hij met liefde uitvoert. Hij is betrouwbaar en discreet als de situatie daarom vraagt. Sinds 1974 is hij bestuurslid van Caritas en helpt hij mensen die het financieel moeilijk hebben. Ook is hij alert op mensen die eenzaam zijn en zorg nodig hebben. Daarnaast zamelt hij sinds 1996 met eigen vervoer kosteloos iedere maand oud papier in voor sportvereniging Steenwijkerwold.

Jan de Vries (68) uit Tuk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) 

Jan de Vries is ruim 50 jaar actief in het maatschappelijk leven. Voor de Andreaskerk is hij  verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, de landerijen en de omgeving van de kerk. Ook is hij beheerder van het kerkhof. Onder zijn leiding werd het grafhuisje verbouwd tot een kapel. Als melkveehouder heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbreiding van land- en tuinbouworganisatie G.L.T.O. Steenwijk. Hij zet zich in voor het behoud van de weidevogels en het onderhoud van boswallen. Mede door hem is de Kopse Agrarische Natuurvereniging opgericht. Ook de Pasmanmanege draagt hij een warm hart toe. De manege heeft dankzij zijn inzet bestaansrecht gekregen en er werd een nieuwe accommodatie gerealiseerd. Hij wordt omschreven als een loyale en betrouwbare bestuurder.

Dirk van der Wedden (77) uit Steenwijk (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Dirk van der Wedden heeft als spin in het web in diverse besturen zitting gehad. Zijn betrokkenheid is groot en hij staat bekend als een verbinder. Hij zette zich in voor het Hospice Demeter en was er bestuurslid. Daarnaast is hij erelid van de Vereniging van Huntington. Hij heeft als voorzitter van de vereniging een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de ketenzorg en de vergoeding van de kosten voor mensen met deze ziekte. Sinds 2007 ondersteunt hij het bestuur van de Stichting Terminale Thuishulp NWO onder andere bij medische en juridische aangelegenheden. Ook was hij binnen de Adviesraad Sociaal Domein clustervoorzitter. Sinds 2006 is hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Neptunes. Hij is initiatiefnemer, heeft een coördinerende rol en is ook vaak degene die het beleid uitvoert.

Erik Wibbelink (64) uit Steenwijk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Erik Wibbelink is bijna 30 jaar bestuurslid bij de Onderlinge Steenwijk Verzekeringen. Mede door zijn inzet is de Onderlinge een financieel gezonde verzekeraar. Als teamspeler weet hij tijdens vergaderingen ook moeilijke zaken op een prettige manier bespreekbaar te maken. Hij heeft oog voor zijn medemens en zijn omgeving. In 1997 heeft hij  samen met collega’s het initiatief genomen om de onderlinge binding tussen brandweerkorpsen in de Veiligheidsregio IJsselland te vergroten. Hij organiseerde jarenlang een rijtoer in de gemeente die een begrip werd in de Veiligheidsregio. Bij het Open Water zwemmen Scheerwolde was hij 15 jaar veiligheidsfunctionaris en coördineerde hij de werkzaamheden van de vrijwilligers. 

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen april 2023
Op de voorste rij van links naar rechts: Gerda Driegen-Ziel, burgemeester Rob Bats, Henk van Heerde en Nanne Kroon. 
De rij daarachter, van links naar rechts: Henk Eekman, Hester Last-Geertsema, Dirk van der Wedden, Herman Velner en Jan de Vries.
De achterste rij, van links naar rechts: Jaap Lindenberg, Hans Apperloo, Gert Stam en Erik Wibbelink. 

Foto van: Sara Muis.