Steenwijkerlandse gemeenteraad beveelt burgemeester Rob Bats aan voor herbenoeming

De Steenwijkerlandse gemeenteraad heeft op 25 april 2023 besloten om Rob Bats aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Steenwijkerland. De aanbeveling gaat door tussenkomst van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder gaf Rob Bats al aan graag in Steenwijkerland te willen blijven en voor een tweede termijn te willen gaan. Het is aan de Koning om een besluit over de herbenoeming te nemen.

Rob Bats was na het vertrek van de toenmalige burgemeester eerst een jaar waarnemend burgemeester van Steenwijkerland. Op 14 september 2017 werd hij benoemd tot burgemeester van Steenwijkerland. Dat betekent dat zijn eerste ambtstermijn van 6  jaar in september afloopt. De gemeenteraad doet een aanbeveling over de herbenoeming. De afgelopen periode werd dat voorbereid door een vertrouwenscommissie van 9 fractievoorzitters. 

Tijdens een besloten raadsvergadering op 25 april 2023 werden de bevindingen van de vertrouwenscommissie besproken en stemde de gemeenteraad in met de aanbeveling voor herbenoeming. Dit werd vervolgens tijdens de openbare raadsvergadering die daarop volgde bekendgemaakt. 

De aanbeveling gaat naar de commissaris van de Koning. Hij stuurt deze door naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt genomen door de Koning.