Giethoorn krijgt geactualiseerd bestemmingsplan

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Giethoorn vast te stellen. Binnen het project "Actualisatie bestemmingsplannen" is Giethoorn hiermee de laatste kern waar het oude ‘papieren’ bestemmingsplan wordt vervangen door een nieuw, digitaal, geactualiseerd bestemmingsplan.

Wethouder Wim Brus ‘Dat dit bestemmingsplan als laatste wordt opgeleverd is niet zo vreemd. Giethoorn vraagt met zijn unieke en beschermde dorpsgezicht om een bestemmingsplan dat goed doordacht is opgezet. We hebben dan ook diverse infobijeenkomsten en overleggen gehad met inwoners en ondernemers om tot dit bestemmingsplan te komen. Een bestemmingsplan dat het mogelijk maakt nauwkeurig, maar tegelijkertijd ook flexibeler en sneller om te gaan met aanvragen waarbij rekening wordt gehouden met het ‘bijzondere karakter’ van Giethoorn’.

De dag- en verblijfsrecreatie en de mogelijk hieruit voortvloeiende ruimtelijke gevolgen zijn nog niet in dit bestemmingsplan opgenomen.
Wim Brus ‘De discussie hierover is nog in volle gang. Samen met de gebiedsregisseur en alle relevante partijen wordt er op dit moment hard aan gewerkt. De uitkomsten hiervan kunnen eventueel op termijn leiden tot een herziening van dit bestemmingsplan’.