Pilot huisartsenpraktijk als versterking jeugd-GGZ succesvol

Het college van B&W heeft besloten om de pilot met een praktijkondersteuner huisartsen (POH-er) specifiek voor de jeugd-GGZ structureel voort te zetten. De inzet van een POH-er leidt tot versterking van de GGZ-deskundigheid in de eerstelijn. Hierdoor worden kinderen sneller, beter én dichtbij geholpen door hun eigen huisarts.

Wethouder Trijn Jongman ‘De pilot is succesvol gebleken. Wij zien dat veel kinderen goed, snel en kortdurend geholpen kunnen worden binnen de huisartsenpraktijk. Kinderen die anders nagenoeg allemaal verwezen zouden zijn naar de jeugd-GGZ. Ouders en kinderen zijn tevreden over de geboden zorg en ook de deelnemende huisartsen zijn positief. De huisartsen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Sterker, zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest. En of het nu om de huisartsen, POH-er of gemeente gaat, we hebben allemaal hetzelfde doel: de beste zorg – snel én dichtbij – voor kinderen en hun ouders. Daar investeren we samen in. Ik hoop dan ook van harte dat we elkaar ook in de toekomst blijven vinden.’

Aan de pilot deden drie huisartsenpraktijken uit Tuk, Steenwijk en Oldemarkt mee. Nu de pilot structureel wordt doorgezet, betekent dit dat ook andere huisartsenpraktijken in Steenwijkerland mee kunnen doen. Inmiddels is binnen de huisartsenpraktijk in Vollenhove en Sint Jansklooster ook een POH-er jeugd-GGZ werkzaam.