Ambitiedocument: nieuw elan voor Eeserwold

Met de ondertekening van het ‘ambitiedocument’ verschaffen de gemeente Steenwijkerland en de ontwikkelaars Roelofs Projectontwikkeling (werken) en Landgoed De Woldberg (wonen) het plangebied Eeserwold nieuw elan. ‘We gaan ons gezamenlijk inspannen om het gebied een boost te geven’, benadrukt wethouder Bram Harmsma. ‘Waarbij diverse opties worden onderzocht om het voor ondernemers en bewoners nog aantrekkelijker te maken om zich hier te vestigen.’

De laatste maanden valt er duidelijk ‘meer beweging’ waar te nemen op Eeserwold. In het woongebied is de verkoop van kavels duidelijk op gang gekomen en hebben de ‘open kaveldagen’ van begin juli de interesse alleen maar verder aangewakkerd. Zo zijn er op dit moment nog 15 kavels beschikbaar, waar dat een jaar geleden nog 67 kavels waren. Wonen-wethouder Marcel Scheringa: ‘Eeserwold zit duidelijk in de lift. En dat is goed nieuws. Niet alleen voor Eeserwold, maar ook voor Steenwijk. Het is een prachtig woongebied dat zo steeds meer vorm krijgt en dat helpt ook de potentiële koper. Je ziet wat er kan en dat geeft inspiratie voor eigen bouwwensen. Mooi dat wonen in Steenwijk op zoveel verschillende manieren kan.’          

Het gebied van Landgoed De Woldberg beslaat een oppervlakte van circa 57 hectare, waar ruime kavels (ook aan het water) beschikbaar zijn vanaf € 110 per vierkante meter. ‘In Noord-Nederland is er geen vergelijkbaar project waar men zulke ruime kavels met privacy in een groene omgeving kan vinden. In combinatie met de prijs maakt het een uniek plangebied’, geeft projectleider Aaltje Sikkema van Landgoed De Woldberg aan.

Ook de belangstelling voor bedrijfskavels vertoont de laatste tijd een opvallend stijgende lijn en heeft geresulteerd in meer opties. ‘Een veelbelovende ontwikkeling’, aldus Marcel Grit namens de directie van Roelofs. ‘We hebben recent een perceel verkocht aan de uit zijn jasje gegroeide lokale ondernemer WDV uit Eesveen, die er in oktober een loods gaat realiseren. Vanuit zijn huidige locatie heeft hij Eeserwold ontdekt en hij was meteen enthousiast.’

Uniek

Naast de gunstige ligging op een zichtlocatie aan de A32 maken ruimte en infrastructuur het voor (toekomstige) bedrijven bijvoorbeeld mogelijk aan de slag te gaan met energietransitie en circulaire economie. Recent zijn plannen gepresenteerd voor een uniek waterstofproject, inclusief de vestiging van een waterstoftankstation en het aansluiten van woningen en bedrijven op waterstof. Het al aanwezige UR Cool systeem zorgt voor koeling met water uit het Eesermeer, dat in tijden van droogte of juist bij wateroverlast eveneens van grote betekenis is.

Er liggen dus nadrukkelijk kansen voor Eeserwold, waardoor het project met als basis het Ambitiedocument volgens verwachting in een positieve flow terecht kan komen. Het positieve imago zal zeker een spin-off hebben op zowel Eeserwold-werken als Eeserwold-wonen. Wethouder Bram Harmsma: ‘We gaan alle fraaie woorden omzetten in daden. En dan kan er met een extra impuls iets moois gaan ontstaan.’

Het ligt in de bedoeling na de vakantieperiode de plannen voor Eeserwold breder te etaleren en toe te lichten.