Bouw mogelijk van zeven woningen in Sint Jansklooster

Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Sint Jansklooster, Monnikenweg. Het plan betreft een herontwikkeling van een bedrijfslocatie aan de Monnikenweg (52) in Sint Jansklooster naar een woongebied met 4 twee-onder-een-kapwoningen en 3 rijwoningen.

Wethouder Tiny Bijl: 'De initiatiefnemer heeft het plan onder meer besproken met de buurt. Het plan is naar aanleiding van reacties uit de buurt iets aangepast wat betreft de positionering van de drie rijwoningen. Verder voldoen alle woningen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De woningen worden voorzien van warmtepompen en zonnepanelen'.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort 6 weken ter inzage gelegd.

Wethouder Marcel Scheringa: 'Al met al een mooie ontwikkeling voor Sint Jansklooster. Het geeft weer wat ruimte in het woningaanbod in Sint Jansklooster. De twee-onder-een-kapwoningen worden levensloopbestendig uitgevoerd, voor de rijwoningen is dit als optie meegenomen'.