Extra alert in de natuur

Een brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de grond opduiken.

 Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen. Is er brand in de natuur en weet u niet welke kant u uit moet? Loop dan niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Komt de brand uit het zuiden? Loop dan niet richting het noorden, maar richting het oosten of westen. De kans dat de brand je inhaalt of insluit, is dan het kleinst.

Voorkom natuurbrand: wat kunt u doen?

  • Rook liever niet in het natuurgebied. Doet u dat toch? Maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voor u hem weggooit.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.
  • Gaat u barbecueën, maakt u een kampvuur of heeft u een vuurkorf aan staan? Houdt u dan aan de regels die in het gebied gelden.
  • Let op waar u de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan deze daardoor in brand vliegen.
  • Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

Kijk voor meer informatie op de website van de brandweer.