Herdenkingsbijeenkomst bij Indisch monument op 15 augustus

De vlag hing halfstok dinsdag 15 augustus 2023 bij het Indisch monument in het Slingerbos in Steenwijk. Ieder jaar herdenken we op deze dag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië in Steenwijk. De belangstelling was groot.

Burgemeester Rob Bats begon zijn toespraak met: ‘Gebogen – Geknakt – Gebroken; de geest overwint. Die woorden staan hier bij het Indisch monument. En die woorden komen binnen. Want ze geven zonder omhaal aan wat oorlog aanricht en met mensen doet. Tegelijkertijd zijn het ook woorden die een enorme kracht uitdrukken. Want ondanks alle ellende zijn we als mens kennelijk in staat om te overwinnen, om ons te herpakken. Hoe moeilijk – en soms ook misschien wel onmogelijk – dat kan zijn. Deze woorden geven ons die houvast.’
Er werden herinneringen gedeeld door Irene Barnaart (oorlogsgeneratie) en Liesbeth Duyf (2e generatie). Tussen de verhalen door zong een gelegenheidskoor onder leiding van Lucie de Lange. Er werden kransen en bloemen bij het gedenkteken gelegd waarna de taptoe werd gespeeld, gevolgd door 2 minuten stilte, de vlagceremonie en het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. De indrukwekkende en bijzondere ceremonie werd afgesloten met een defilé. 

Herdenkingsbijeenkomst bij Indisch monument 1

Herdenkingsbijeenkomst bij Indisch monument  2

Herdenkingsbijeenkomst bij Indisch monument 3