Vernieuwde Buurtinfo app

Elke 2 jaar voert de gemeente Steenwijkerland een onderzoek uit. Via dit onderzoek kunnen inwoners hun mening en waardering geven over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente en in hun kern, wijk of buurt. Bijvoorbeeld over veiligheid, voorzieningen, wonen, zorg e.d. Dit onderzoek levert veel informatie op. Niet alleen voor de gemeente als geheel, maar ook op buurt- of wijkniveau.
In 2013 is voor het eerst een App ontwikkeld om deze informatie beter toegankelijk te maken: de buurtinfo-App.

Op basis van de ervaringen die daarmee zijn opgedaan is de App nu verbeterd. Ook is hij aangevuld met informatie uit het inwonersonderzoek van 2015.
De vernieuwde app schaalt automatisch mee op ieder type apparaat en bevat een interactieve kaart. Daarnaast biedt hij mogelijkheden om nog andere informatie over een kern of wijk toe te voegen.
Dus wilt u weten hoe uw kern of wijk scoort op het gebied van b.v. tevredenheid over de leefbaarheid? En hoe dat 2 jaar geleden was en of deze score afwijkt van de score in de gemeente als geheel? Kijk dan op buurtinfosteenwijkerland.nl