Consultatiebureaus Steenwijkerland naar GGD IJsselland

Per 1 januari 2018 draagt Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) de jeugdgezondheidszorg voor de 0 tot 4-jarigen in de gemeente Steenwijkerland over aan GGD IJsselland. Ouders en kinderen merken hier weinig van. GGD IJsselland zal de kwaliteit van dienstverlening van ZONL voortzetten.

Jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar vanuit GGD IJsselland

De gemeente Steenwijkerland legt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar voortaan neer bij één organisatie: GGD IJsselland. Hiermee sluit de gemeente zich aan bij de andere gemeenten in de regio IJsselland. De GGD onderzoekt kinderen immers ook tot ze 18 jaar zijn. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Goed om te constateren dat de overdracht vanuit ZONL naar de GGD zo zorgvuldig en positief verloopt. Voor ons is het een bewuste keuze geweest om de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar bij één organisatie te beleggen. Dat is helder en overzichtelijk voor onze inwoners. Tegelijkertijd zijn de lijnen binnen één organisatie kort en dat werkt efficiënt.’
Ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 4 jaar hebben een brief gehad met informatie over de overgang van ZONL naar GGD IJsselland.

Belangrijk

Ouders en verzorgers bezoeken met hun kind(eren) straks het vertrouwde consultatiebureau met dezelfde consultatiebureauassistenten, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Bovendien kunnen ouders gewoon het online ouderportaal Mijn Kinddossier blijven gebruiken. Wat wel verandert is het telefoonnummer, per 1 januari 2018 is dat het nummer van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland: 088 443 07 02. Kijk voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.


Bron: GGD IJsselland