Drie burgemeesters in ‘Het land van de Grote vuurvlinder’

Op woensdagmiddag 6 december was er voor genodigden een samenzijn in MFC Dalzicht in Oldemarkt waar Eddy Bilder, burgemeester Zwartewaterland, André van de Nadort, burgemeester Weststellingwerf en Rob Bats, burgemeester Steenwijkerland het nieuwe natuurfotoboek van Philip Friskorn in ontvangst namen.

Het boek met de titel ‘Het land van de Grote vuurvlinder’ laat breed de natuur zien in Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Fryslân. In dit grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa leeft een bijzondere vlinder, de Grote vuurvlinder. Deze vlindersoort komt met name voor in de Weerribben en in de Rottige Meenthe en zal zich hopelijk weer vestigen in de Wieden. De natuur kent geen grenzen en het gebied valt binnen drie gemeenten: Steenwijkerland, Weststellingwerf en Zwartewaterland. Vandaar dat drie burgemeester met veel plezier het boek in ontvangst namen.
Na de uitreiking was er een gezellige bijeenkomst.