Evaluatie ‘Verplaatsing weekmarkt Vollenhove’

We nodigen iedereen die daarvoor belangstelling heeft van harte uit om aanwezig te zijn bij de evaluatie ‘Verplaatsing weekmarkt Vollenhove’. Deze evaluatie is op dinsdag 12 december 2017 om 19.30 uur in De Burght in Vollenhove (zaal open om 19.15 uur).

Op 21 en 28 november en 5 december werd de weekmarkt in Vollenhove gehouden op het Voorpoortplein in plaats van bij De Burght. Hiermee hebben we voorzien in een lokale wens voor verplaatsing van de weekmarkt naar het centrum. De achterliggende gedachte hierbij is dat de verplaatsing bijdraagt aan het voortbestaan van de weekmarkt in Vollenhove en een aantrekkelijker (winkel)gebied en meer reuring in het centrum van Vollenhove creëert. 
De tijdelijke verplaatsing willen we graag met u evalueren. Uw ervaringen over de verplaatsing van de weekmarkt zijn belangrijk voor ons. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen / discussie.