Milieucontrole

Begin november was er in de gemeenten Steenwijkerland en Staphorst een grote milieucontrole. Deze controle werd uitgevoerd door de politie, de gemeenten en Staatsbosbeheer. Daarbij zijn een aantal overtredingen geconstateerd waarvoor proces-verbaal is opgemaakt.

Hierbij ging het om het illegaal verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en het kappen van bomen zonder vergunning. Daarnaast zijn er waarschuwingen gegeven voor het verbranden van een kleine hoeveelheid riet, zonder dat daarvoor ontheffing was verleend en voor het verbranden van een kleine hoeveelheid papier. Verder is er een illegale dumping van plastic afval aangetroffen. Dit is door de gemeente opgeruimd.

Jaarlijks zijn er meerdere van deze gezamenlijke milieucontroles. Deze controles worden onaangekondigd uitgevoerd.