Ondertekening Prestatieafspraken Steenwijkerland 2018-2022

Op woensdag 6 december 2017 zijn er prestatieafspraken ondertekend tussen de gemeente en de woningcorporaties Woonconcept, Wetland Wonen Groep en Omnia Wonen en de huurdersorganisaties De Veste, Zwartewaterwiede en SHOW. De ondertekening vond plaats in het bestuurscentrum van het gemeentehuis aan de Vendelweg.

Wethouder Oene Akkerman: ‘Het doel van de prestatieafspraken is om gezamenlijk en in goed overleg structureel bij te dragen aan een voldoende, kwalitatief goed en geschikt aanbod van sociale huurwoningen, nu en in de toekomst, in Steenwijkerland. De prestatieafspraken dienen als agenda voor de periode 2018 tot en met 2022 en zijn gebaseerd op de woonvisie van de gemeente'.   

In de prestatieafspraken worden afspraken gemaakt over betaalbaarheid, de omvang van de voorraad en beschikbaarheid. Er wordt onder andere afgesproken de komende jaren het aantal sociale huurwoningen in de gemeente gelijk te houden. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid,  huisvesting van bijzondere doelgroepen en wonen, welzijn en zorg. De ondertekende prestatieafspraken worden in december verstuurd aan de minister.

Naast de prestatieafspraken met bovengenoemde partijen zijn er door de gemeente ook prestatieafspraken opgesteld met Woonzorg Nederland voor de periode 2018-2019. Deze woningcorporatie heeft vooral seniorenwoningen in Steenwijk in bezit.

De prestatieafspraken met de verschillende partijen zijn binnenkort in te zien op de website van de gemeente.

Taart Prestatieafspraken Steenwijkerland 2018-2022