Koninklijke onderscheiding voor Lineke Wierda en Gerry Teurlinckx

Op woensdag 12 december 2018 heeft loco-burgemeester Tiny Bijl een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan zowel mevrouw Lineke Wierda-Boekholt (74) uit Tuk als aan mevrouw Gerry Teurlinckx-van de Ven (72) uit Steenwijk. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheidingen werden uitgereikt bij het 25-jarig jubileum van de Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel.

Mevrouw Wierda was bij de start een van de 12 vrijwilligers die werden opgeleid tot terminale thuishulp. Zij is een van de coördinatoren die bij toerbeurt gedurende een week 24 uur per dag telefonisch bereikbaar zijn voor zorgvragers. Zij is niet alleen aanspreekpunt voor cliënten en hulporganisaties, ook is zij vraagbaak en steun voor haar collega-coördinatoren en de vrijwilligers.
Vanaf 2007 heeft de Stichting, naast thuishulp, ook een hospice met twee verzorgingsplaatsen in het voormalige HBS-gebouw in Steenwijk. Mevrouw Wierda zorgt voor scholing en deskundigheidsbevordering voor de 50 vrijwilligers. Zij organiseert o.a. themabesprekingen en lezingen.

Mevrouw Teurlinckx is mede-oprichter en secretaris van de Stichting. Vanaf 1992 was al een projectgroep actief, als voorloper van de Stichting. Zij nam de secretariële werkzaamheden voor haar rekening en begeleidde als secretaris grotendeels het proces om van de projectgroep te komen tot een stichting. Naast haar secretariële taken verzorgt zij de jaarlijkse subsidieaanvragen en geeft zij lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Mevrouw Teurlinckx is vraagbaak voor de coördinatoren en de vrijwilligers. Haar inzet was cruciaal voor de realisatie van het hospice. Van 2006 tot 2010 was zij vanuit de seniorenraad lid van de WMO-raad. Sinds 2015 is zij betrokken bij het Palliatieve Netwerk Drenthe/Steenwijkerland.