Steenwijkerland verruimt regels voor sportsubsidies

De regels om in Steenwijkerland in aanmerking te komen voor een sportsubsidie, zijn vanaf 1 januari 2019 verruimd. Het college van B&W heeft dat onlangs besloten. Wethouder Bram Harmsma: ‘Als college zien we het belang van sport en bewegen. Zowel de sociale component ervan als de positieve effecten op de gezondheid. Dan is het mooi als je kunt beschikken over een gevarieerd sportaanbod bij verenigingen. In dat kader én om aan te sluiten bij ontwikkelingen in het veld, hebben we onze sportsubsidies nog eens goed tegen het licht gehouden. De uitkomst daarvan is dat we de regels zodanig hebben verruimd, dat meer verenigingen er gebruik van kunnen maken.’

De verruiming van de regels geldt vanaf 1 januari 2019. Vanaf dat moment kunnen ook verenigingen en stichtingen (zonder commercieel winstoogmerk) die níet zijn aangesloten bij een landelijke of regionale bond de zogenaamde gemeentelijke normsubsidie aanvragen. Verder kunnen verenigingen straks een bedrag van € 10,- per lid aanvragen voor leden van 67 jaar en ouder. Deze leeftijdscategorie was er tot nu toe niet. Wethouder Bram Harmsma: ‘Tot nu toe werd de bodem van het subsidiepotje niet bereikt. We verwachten het niet, maar mocht er straks toch meer subsidie worden aangevraagd dan dat er middelen beschikbaar zijn, dan gaan we de subsidie naar rato uitkeren. Niemand grijpt er dus naast.’

Vanaf 1 januari 2019 staan de nadere regels voor de sportsubsidies op www.steenwijkerland.nl/inwoners/subsidies Verder krijgen alle sportverenigingen een brief om ze te informeren over de gewijzigde regels. Verenigingen die voor subsidie in aanmerking komen, kunnen deze tussen 1 januari en 1 februari 2019 aanvragen. Dat kan digitaal via de gemeentelijke website.