Aangepaste verordening maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 zijn er een aantal veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent dat we vanaf die datum onze gemeentelijke verordening daarop hebben aangepast. De belangrijkste wijziging gaat over het persoonsgebonden budget (pgb).

Eigen bijdrage

Uw eigen bijdrage voor de Wmo blijft zo goed als gelijk. Voor de meeste vormen van hulp en ondersteuning betaalt u in 2020 namelijk maximaal € 19,- per maand, in plaats van € 17,50 per vier weken. Dit noemen we het abonnementstarief.

Strengere eisen persoonsgebonden budget

Heeft u zorg nodig, dan heeft u de keus uit twee opties: Zorg In Natura – dan bepaalt de gemeente samen met u welke zorgaanbieder u krijgt toegewezen – of een persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg naar wens inkoopt. In de nieuwe Wmo-verordening veranderen de regels rondom pgb. Wie na 1 januari 2020 in aanmerking wil komen voor een pgb moet dan voldoen aan strengere toelatingseisen. Die gelden voor alle nieuwe aanvragen. Voor bestaande cliënten gelden deze regels pas als een herindicatie nodig is en een nieuw besluit wordt genomen.

Uitzondering: pgb uit sociaal netwerk

Koopt u met het pgb ‘informele zorg’ uit uw sociale netwerk in? Dan gelden er andere regels. Familie, buren of vrienden die u zorg geven, hoeven namelijk niet aan de kwaliteitseisen te voldoen. Wel moeten zij een Verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben.

Meer informatie

Meer informatie over de veranderingen in de Wmo-verordening (pdf, 338 KB) vindt u op onze website.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met een van onze consulenten. Dat kan via telefoonnummer 14 0521 of door een e-mail te sturen naar consulenten@steenwijkerland.nl