Actualiteiten december 2021

 • Gemeente onderzoekt eigen rol bij onteigening Joods vastgoed

  31 december 2021

  Wat is er gebeurd met het geroofde onroerend goed – woningen en bedrijven – van Joden uit Steenwijkerland en met het bezit van de Joodse Gemeente Steenwijk (Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap). De gemeente laat onderzoeken hoe tijdens en ná de oorlogsjaren met Joodse eigendommen is omgesprongen en kijkt ook kritisch naar haar eigen rol. Nog veel is onduidelijk, daarom is ook de hulp van inwoners welkom.

 • Speciale OPA krant; 'Groot respect voor inzet Oud Papier Actie vrijwilligers'

  23 december 2021

  Na 60 jaar is per 1 januari 2021 OPA (Oud Papier Actie) uit het straatbeeld van Steenwijk verdwenen. Als blijk van waardering voor alle vrijwilligers is de OPA-krant verschenen. De OPA-krant geeft onder andere een inkijk in de ontstaansgeschiedenis en de drijfveren van de vrijwilligers erachter.

 • Militaire oefeningen

  22 december 2021

  Van 10 januari t/m 14 januari 2022 en van 17 januari t/m 21 januari 2022 zijn er militaire oefeningen in het gebied tussen de volgende plaatsen: Kampen-Ommen-Hoogeveen-Beilen en Steenwijk. Van 25 t/m 27 januari 2022 oefenen de militairen in het gebied globaal tussen Meppel, Akkrum, Drachten en Assen.

 • Uitgifte gratis corona zelftesten voor huishoudens met een laag inkomen

  21 januari 2022

  De gemeente Steenwijkerland verstrekt gratis corona zelftesten aan inwoners met een laag inkomen. Het doel van een corona zelftest is om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 • Regionale Praktijk Academie opgericht

  22 december 2021

  Op vrijdag 17 december is de Regionale Praktijk Academie (RPA) opgericht. Bij de RPA staat de praktijk centraal: leren van een vak in de praktijk. Er wordt gestart met twee opleidingsbedrijven: RPA Installatietechniek en RPA Procestechniek waarvan het bestuur bestaat uit ondernemers uit de betreffende sector. De RPA komt aan de Stationsstraat in Steenwijk en wordt gevestigd in het gebouw van RSG Tromp Meesters. De eerste opleidingen starten in september 2022.

 • Beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’ aangescherpt

  22 december 2021

  Op 14 december heeft het college van B&W de adviesnota ‘Aanscherping Beleidskader Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’ vastgesteld. Deze adviesnota wordt tijdens de politieke markt op 18 januari 2022 besproken. De raad wordt gevraagd keuzes te maken in het aanscherpen van dit beleidskader. Die aanscherping zit vooral in het verbeteren van participatie, mogelijkheden van maatwerk binnen de zoekgebieden en het invullen van lokaal eigendom.

 • 'Vrienden Michiel, Jorn en Bjarne zijn helden!'

  18 december 2021

  Vrijdagmiddag 17 december brak rond 14.00 uur brand uit in een woning in Blokzijl. Michiel Klarenbeek, Jorn Mondria en Bjarne Stap hebben op aanwijzen van de bewoonster een bejaarde man uit de brandende woning gehaald. Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland spreken via deze weg hun grote waardering uit voor het moedige optreden van de 3 vrienden.

 • Steenwijkerlandse Woonagenda zet in op passende woningen voor iedereen

  17 december 2021

  Hoe houden we ons aantrekkelijke woonklimaat? Hoe versterken we onze kernen en zetten we in op een vitaal buitengebied? Hoe zorgen we ervoor dat er in Steenwijkerland voor iedereen een passende woning is? Wat kunnen we daar als gemeente extra voor doen? De antwoorden op die vragen staan in de Woonagenda die de basis is voor het woonbeleid voor de komende jaren.

 • Corsocultuur op Representatieve Lijst Unesco

  17 december 2021

  Fantastische erkenning voor bloemencorso Vollenhove, bloemencorso Sint Jansklooster, gondelvaart Giethoorn en gondelvaart Belt-Schutsloot! De corsocultuur is bijgeschreven op Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. Het college van B&W is trots op deze traditie die zo kenmerkend is voor gemeente Steenwijkerland.

 • Meer maatwerk met nieuw Steenwijkerlands minimabeleid

  20 december 2021

  Vanaf 1 januari 2022 zijn er nieuwe regelingen waar inwoners met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. De regelingen zijn onderdeel van het vernieuwde minimabeleid waar de gemeente mee gaat werken.

 • Uw inzameldagen wijzigen in 2022

  14 december 2021

  De nieuwe ROVA-inzamelkalender voor afval en grondstoffen staat online. Daarop kunt u zien of er in 2022 voor uw adres iets verandert.

 • Digitale bijeenkomst over werkzaamheden aan N334

  14 december 2021

  In maart 2022 is er groot onderhoud aan de N334 in Giethoorn. Deze werkzaamheden worden samen met de provincie Overijssel uitgevoerd. Eind december start de aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 • Bent u eigenaar van een woning? U kunt nog tot en met 17 december uw gegevens checken op MijnVoormelding.nl

  14 december 2021

  Als eigenaar van een woning (geen bedrijfswoning of chalet) heeft u eind november van ons een brief gekregen. Daarin staan uw persoonlijke inloggegevens voor MijnVoormelding.nl. Op die website kunt u uw eigen woninggegevens bekijken en controleren. Klopt er iets niet? Dan kunt u het zelf aanpassen. Het is belangrijk om uw gegevens te checken, want ze worden straks gebruikt om de waarde van uw woning te bepalen. En deze WOZ-waarde is de basis voor de onroerendzaakbelasting (OZB) die u als woningeigenaar moet betalen.

 • Inloopbijeenkomst over ontwerpbestemmingsplan Jan Steenstraat e.o. Steenwijk

  14 december 2021

  Op donderdag 16 december 2021 organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een tweede inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan voor de Jan Steenstraat e.o. in Steenwijk. De vorige inloopbijeenkomst (eind november) moesten we, vanwege de coronamaatregelen, voor 17.00 uur afronden. We vinden het belangrijk iedereen de gelegenheid te geven om het ontwerpbestemmingsplan in te kunnen zien. Daarom organiseren we deze tweede inloopbijeenkomst in wijkcentrum De Korf.

 • ‘Iedereen een Boom’ deelt bomen uit in Steenwijkerland

  10 december 2021

  De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Steenwijkerland delen komende winter – tegen een kleine vergoeding – bomen en bosplantsoenplanten uit. Deze boomdeeldag is onderdeel van de actie ‘Iedereen een boom’. De actie geldt voor bewoners in het buitengebied van Steenwijkerland met een plek voor bomen en/of bosplantsoen op het erf. Het is bedoeld om de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur te versterken.

 • Intentieovereenkomst bouw sociale huurappartementen aan de Kalverstraat in Steenwijk

  09 december 2021

  De gemeente Steenwijkerland, woningcorporatie Wetland Wonen en projectontwikkelaar Junco zetten op woensdag 8 december 2021 hun handtekeningen onder de intentieovereenkomst voor de nieuwbouw van 13 sociale huurappartementen op de voormalige Scheer en Foppen-locatie aan de Kalverstraat in Steenwijk. De overeenkomst is het startschot voor de uitwerking van het ontwerp en de planologische procedures. De komende periode zullen de partijen de omwonenden informeren en betrekken bij de plannen.

 • Bodycam voor handhavers Steenwijkerland

  09 december 2021

  Handhavers van de gemeente Steenwijkerland krijgen helaas steeds vaker te maken met agressief, ongewenst en onvoorspelbaar gedrag. Het college heeft daarom besloten om alle Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) en toezichthouders van het team Openbare Ruimte uit te rusten met bodycams. Een bodycam is een kleine camera die op het uniform van een handhaver zit en beelden kan opnemen.

 • Steenwijkerland maakt lokale vertaling van de Regionale Adaptatie Strategie

  09 december 2021

  Op 7 december 2021 hebben de partners binnen de werkregio Fluvius de Regionale Adaptatie Strategie vastgesteld. Op basis van die uitgangspunten heeft de gemeente Steenwijkerland een concept Lokale Adaptatie Strategie gemaakt. Deze strategie moet helpen om de regionale gevolgen van klimaateffecten gezamenlijk aan te pakken en om bewustwording te vergroten.

 • Torennest nieuwe locatie Taalpunt Steenwijkerland

  09 december 2021

  Het Taalpunt Steenwijkerland is per 22 november gevestigd in het Torennest aan de Matthijs Kiersstraat 11 in Steenwijk. De oude locatie was niet meer beschikbaar voor het Taalpunt. Daarom moest een nieuwe locatie gezocht worden.

 • Steenwijkerland maakt stapelen van banen makkelijker

  09 december 2021

  Een gloednieuwe puzzelmodule moet het stapelen van banen nóg makkelijker maken. De gemeente Steenwijkerland ondertekende daarvoor onlangs een samenwerkingsovereenkomst met Werkcoöperatie De Middencirkel.

 • Stationsstraat in Steenwijk gedeeltelijk afgesloten

  08 december 2021

  Op donderdag 9 december is één weghelft van de Stationsstraat in Steenwijk tussen 09.00 uur ’s ochtends en 16.00 uur ’s middags afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat betekent dat verkeer vanuit de stad naar de Eesveenseweg richting de A32 tussen die tijdstippen niet mogelijk is. Het verkeer kan wel vanaf de A32 de stad in. Voor fietsers en voetgangers worden verkeersregelaars ingezet.

 • Controle op fietsers en foutparkeerders in binnenstad Steenwijk

  14 december 2021

  In de binnenstad van Steenwijk wordt in de week van 13 t/m 18 december extra gecontroleerd op fietsers in het voetgangersgebied en foutparkeerders.

 • Ruim 30 ideeën om centrum Steenwijk mooier te maken

  07 december 2021

  De oproep van de gemeente Steenwijkerland, de bewonersvereniging en Steenwijk Vestingstad om ideeën aan te dragen om de binnenstad van Steenwijk aantrekkelijker te maken, heeft meer dan 30 inzendingen opgeleverd. Een speciale commissie gaat zich buigen over alle plannen en maakt een selectie van de beste acht.

 • Versnelling werkzaamheden Bedrijvenpark Eeserwold door toegenomen interesse

  06 december 2021

  Bedrijvenpark Eeserwold is in trek. Recent zijn diverse kavels verkocht, daarnaast zijn meerdere kavels in optie. Marcel Grit, commercieel directeur van Roelofs: “Hier gebeurt het. We zeggen het niet alleen, we kunnen het ook laten zien. Vanwege de grote interesse versnellen we de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van kavels en de aanleg van wegen.”

 • 100e gesprek met energiecoach Steenwijkerland

  03 december 2021

  Vrijdag 3 december hebben de energiecoaches van Steenwijkerland de 100e deelnemer op weg geholpen met slimme en betaalbare tips om energie te sparen. Inwoners uit Steenwijkerland die energie en dus geld willen besparen, kunnen gratis advies krijgen van een energiecoach. De inzet van energiecoaches is een bewonersinitiatief van de stichting Duurzaam Steenwijkerland in samenwerking met de woningcorporaties Wetland Wonen en Woonconcept en de gemeente Steenwijkerland.

 • GGD IJsselland heropent tijdelijke testlocatie in Steenwijk op 9 december

  03 december 2021

  Het aantal testafspraken blijft stijgen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, heropent GGD IJsselland de tijdelijke testlocatie aan de Meppelerweg 32 in Steenwijk. Vanaf donderdag 9 december kunt u zich daar weer 7 dagen per week laten testen bij corona-gerelateerde klachten of als u in contact bent geweest met een besmet persoon. Een testafspraak maakt u via coronatest.nl of 0800-1202.

 • Update: Stationsstraat weer bereikbaar voor verkeer

  01 december 2021

  De Stationsstraat en de Tramlaan in Steenwijk zijn weer open. Op woensdagmiddag 1 december werd de weg tijdelijk afgezet. Scholengemeenschap RSG constateerde vandaag dat er bij hun gebouw aan de Stationsstraat speling zit in een van de gevels. Om de veiligheid van het verkeer op de Stationsstraat te garanderen, werd naast het eigen terrein van de scholengemeenschap ook de openbare weg afgezet. Inmiddels zijn er op het terrein van de school containers geplaatst. Hierdoor kan de weg weer open voor het verkeer.

 • Tijdelijke wegafzetting in Steenwijk centrum

  01 december 2021

  Verkeer in en naar de binnenstad van Steenwijk moet rekening houden met een tijdelijke wegafzetting. Het gaat om de Stationsstraat (vanaf de Oosterpoort tot aan de rotonde Eesveenseweg/Middenweg) en de Tramlaan vanaf het Stationsplein tot aan de Stationsstraat.
  De weg is afgezet omdat de scholengemeenschap RSG geconstateerd heeft dat er bij hun gebouw aan de Stationsstraat speling zit in een van de gevels. Om de veiligheid van het verkeer op de Stationsstraat te garanderen, is naast het eigen terrein van de scholengemeenschap ook de openbare weg afgezet. De school heeft een aannemer ingeschakeld om te zorgen voor een veilige oplossing. Zodra die gevonden is, gaat de weg weer open.

 • Masterplan voor nieuw museum in Steenwijkerland klaar

  01 december 2021

  Een nieuw, sprankelend en eigentijds museum aan de Markt in Steenwijk. Met de historische Spijkervetstallen als toplocatie waar de Hildo Krop collectie te zien is. Dat is de basis van het masterplan ‘Op weg naar een nieuw museum in Steenwijkerland’ dat onlangs in opdracht van de gemeente is opgesteld. De ambitieuze plannen moeten Steenwijk én regio een flinke oppepper geven.