Inloopbijeenkomst over ontwerpbestemmingsplan Jan Steenstraat e.o. Steenwijk

Op donderdag 16 december 2021 organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een tweede inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan voor de Jan Steenstraat e.o. in Steenwijk. De vorige inloopbijeenkomst (eind november) moesten we, vanwege de coronamaatregelen, voor 17.00 uur afronden. We vinden het belangrijk iedereen de gelegenheid te geven om het ontwerpbestemmingsplan in te kunnen zien. Daarom organiseren we deze tweede inloopbijeenkomst in wijkcentrum De Korf.

Uiteraard houden we ons ook bij deze tweede bijeenkomst aan de coronamaatregelen. We vragen u om dat ook te doen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan t/m 4 januari 2022 ook inzien aan de balie van het gemeentehuis of digitaal bekijken via www.officielebekendmakingen.nl