Speciale OPA krant; 'Groot respect voor inzet Oud Papier Actie vrijwilligers'

Na 60 jaar is per 1 januari 2021 OPA (Oud Papier Actie) uit het straatbeeld van Steenwijk verdwenen. Als blijk van waardering voor alle vrijwilligers is de OPA-krant verschenen. De OPA-krant geeft onder andere een inkijk in de ontstaansgeschiedenis en de drijfveren van de vrijwilligers erachter.

‘Je kunt niet anders dan groot respect hebben voor de manier waarop OPA zich 60 jaar lang voor onze samenleving heeft ingezet’, aldus wethouder Tiny Bijl. 

De krant is bedoeld als grote blijk van waardering aan alle vrijwilligers. In de krant is te lezen hoe de activiteiten in de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn ontstaan, waartoe dit allemaal heeft geleid en welke goede doelen daarvan hebben geprofiteerd. 

‘Het is heel goed dat de geschiedenis van OPA aan het papier is toevertrouwd’ en daardoor voor altijd is komen vast te liggen’ zegt wethouder Tiny Bijl. ‘Op die manier kan iedereen die dat wil er blijvend op terugkijken. Ik hoop dat het voor alle vrijwilligers een mooi aandenken vormt. De krant zal ongetwijfeld herinneringen oproepen, ook aan vrijwilligers die inmiddels helaas zijn overleden.’        

Realiteitszin

Jarenlang hebben de vrijwilligers van OPA volgens de toen geldende regels hun werk kunnen doen. Anno 2021 kan dit niet meer. Wethouder Tiny Bijl: ‘Het getuigt van realiteitszin dat het bestuur van OPA heeft gemeend er zelf een punt achter te moeten zetten. Natuurlijk is dat jammer, maar de huidige omstandigheden bieden nu eenmaal geen mogelijkheid meer om op deze wijze met vrijwilligers papier in te zamelen.’                                

Moeilijk

Wethouder Tiny Bijl zegt het er zelf ook moeilijk mee te hebben gehad. ‘Je haalt een stuk gemeenschapszin weg. De vrijwilligers van OPA hebben hun werk altijd met veel plezier gedaan en daarbij ook nog gezorgd voor financiële ondersteuning aan tal van goede doelen. Daar kun je alleen maar respectvol over spreken en dankbaar voor zijn.’

Interviews

In de OPA-krant zijn onder meer interviews afgedrukt met voorzitter GertJan Jansen (‘OPA wordt door velen gemist’) en oud-voorzitter Bernard Tuenter (‘Veel voor de samenleving kunnen betekenen’). Oud-penningmeester Luit Vegter, die 18 jaar betrokken is geweest bij donaties aan goede doelen, geeft aan ‘dat de insteek daarbij altijd is geweest om iets positiefs in gang te zetten.’ 

Meer dan 800.000 euro voor goede doelen

Huidig penningmeester Wout Werkman heeft berekend dat door OPA in de afgelopen jaren meer dan 800.000 euro aan een groot aantal goede doelen is geschonken, zowel lokaal als ook internationaal.

Verspreiding

De OPA-krant is een initiatief van de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met journalist Henk Ymker en vele anderen. Bijzonderdruk in Steenwijk heeft de OPA-krant gedrukt. Alle OPA-vrijwilligers ontvangen komende week een krant in hun brievenbus. 

Download de volledige OPA-krant in PDF-formaat (pdf, 8 mb)