Steenwijkerlandse Woonagenda zet in op passende woningen voor iedereen

Hoe houden we ons aantrekkelijke woonklimaat? Hoe versterken we onze kernen en zetten we in op een vitaal buitengebied? Hoe zorgen we ervoor dat er in Steenwijkerland voor iedereen een passende woning is? Wat kunnen we daar als gemeente extra voor doen? De antwoorden op die vragen staan in de Woonagenda die de basis is voor het woonbeleid voor de komende jaren.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Deze Woonagenda geeft antwoord op de grote veranderingen die we de laatste jaren op de woningmarkt zien. Was er vijf jaar geleden nog sprake van een ontspannen markt, nu staan we er anders voor. Er is schaarste, vooral voor starters maar ook voor ouderen. Als gemeente willen we hier extra op inzetten door de woningbouw te versnellen. We willen in sommige gevallen ook een actief grondbeleid gaan voeren, zoals in kernen waar de vraag naar woningen niet door marktpartijen wordt opgepakt.’ Het college vraagt de gemeenteraad om de Woonagenda voor 2022-2026 vast te stellen. Daarna kan een plan van aanpak worden gemaakt om de acties concreet uit te werken. 

De Woonagenda is de opvolger van de Woonvisie en is tot stand gekomen na een woningmarktonderzoek dat in de periode van april tot oktober dit jaar is uitgevoerd. Uit dat onderzoek blijkt dat het voor veel mensen moeilijk is om een passende woning te vinden. Dit geldt vooral voor starters die op zoek zijn naar een betaalbare woning en ouderen die een woning met een slaap- en badkamer op de begane grond willen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Als college willen we dat er voor alle inwoners passende woonruimte komt. De komende vijf jaar willen we dan ook versneld 1.160 woningen realiseren. Dat is 2/3 van de woonopgave die we tot 2031 hebben.’ In de Woonagenda staan ruim 30 concrete acties om in de woonbehoefte van de Steenwijkerlandse inwoners te voorzien. Deze acties zijn o.a. gericht op het invullen van de lokale behoefte, het versnellen van de uitvoering van woningbouwplannen, het verbeteren van de bestaande voorraad en de toegankelijkheid van de woningmarkt.

De Woonagenda biedt een kader voor samenwerking met inwoners, woningcorporaties en marktpartijen. Als de gemeenteraad met het document instemt, dan is het ook de basis voor de afspraken met de woningcorporaties over het aanbod van huurwoningen. Bij de uitvoering van de Woonagenda worden belangenverenigingen, woningcorporaties en andere stakeholders betrokken.  

De Woonagenda 2022-2026 is binnenkort te vinden op de gemeentelijke website.