Torennest nieuwe locatie Taalpunt Steenwijkerland

Het Taalpunt Steenwijkerland is per 22 november gevestigd in het Torennest aan de Matthijs Kiersstraat 11 in Steenwijk. De oude locatie was niet meer beschikbaar voor het Taalpunt. Daarom moest een nieuwe locatie gezocht worden.

In de gemeente Steenwijkerland is een Taalpunt gevestigd. Dit Taalpunt is er voor volwassenen die beter willen leren lezen, schrijven, Nederlands spreken, rekenen en/of werken met de computer. Ook organisaties en bedrijven kunnen bij het Taalpunt terecht. Zo kunnen zij bijvoorbeeld laaggeletterden signaleren en doorverwijzen en/of een cursus ‘Taal op de werkvloer’ (laten) volgen.

Wijkvereniging

In het Torennest is ook de wijkvereniging Steenwijk-Noord gevestigd. De leden van de wijkvereniging zijn blij met de komst van het Taalpunt als medegebruiker. 

Wethouder Tiny Bijl: 'Ik dank iedereen die heeft meegewerkt aan het snel beschikbaar stellen van deze nieuwe ruimte en de verhuizing naar het Torennest. De gebruikers kunnen op deze manier gebruik blijven maken van het Taalpunt. Ik hoop dat iedereen zich snel thuis voelt op deze nieuwe plek.'

Spreekuren

Door de verhuizing zijn de spreekuren van het Taalpunt gewijzigd. Iedereen is van harte welkom op:

  • donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur in het Taalpunt, Matthijs Kiersstraat 11 in Steenwijk
  • donderdagavond van 18.30 - 20.00 uur in de Bibliotheek, Meppelerweg 47a in Steenwijk

Coördinatoren

De Taalpuntcoördinatoren zijn 

  • Mieke Peters (06 - 51 54 22 34)
  • Anneke de Jong (06 - 30 71 65 92)

Meer informatie

Meer informatie over het Taalpunt Steenwijkerland is te vinden op de website taalpuntsteenwijkerland.nl/