Overijssel tekent als eerste provincie regionale woondeals

Op woensdag 21 december 2022 hebben gedeputeerde Van Haaf namens de Provincie Overijssel, wethouders van gemeenten en marktpartijen samen met minister De Jonge de regionale woondeals getekend. Overijssel is de eerste provincie die hiermee de stap zet om het woningtekort aan te pakken. Voor 2030 moeten minimaal 42.300 huizen gebouwd worden. Namens de gemeente Steenwijkerland heeft wethouder Melvin Smit zijn handtekening gezet onder de woondeal West-Overijssel.

In oktober 2022 zijn woningbouwafspraken gemaakt met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Daarna heeft de provincie, samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen, de bestuurlijke afspraken omgezet in twee regionale woondeals. Hierin is onder meer vastgelegd waar kan worden gebouwd, voor welke doelgroepen en in welke prijscategorie. Overijssel hoopt hiermee snel tegemoet te komen aan de grote vraag naar woonruimte.
 
Gedeputeerde Van Haaf: ‘We kampen al enige tijd met een flink woningtekort; daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dat betekent dat we in een tijd waar we te maken hebben met veel complexe uitdagingen moeten kijken waar de oplossingen wél liggen. Dat kunnen wij als provincie niet alleen. Samen met gemeenten en marktpartijen zitten we daarom regelmatig aan tafel om de mogelijkheden te bespreken, zodat we uiteindelijk echt kunnen gaan bouwen.’  

Betaalbare woningen als uitgangspunt

Belangrijk uitgangspunt in de Overijsselse aanpak is dat het om betaalbare woningen gaat. De gekozen richting is met marktpartijen besproken en lijkt onder de huidige omstandigheden haalbaar. Van Haaf: ‘Dat betekent dat we in West-Overijssel minimaal 28.200 woningen willen gaan bouwen en in Twente minimaal 14.100. Samen goed voor minimaal 42.300 woningen in Overijssel. Daarnaast blijft onze ambitie onverminderd op 60.000 woningen staan.’

‘Woonagenda Steenwijkerland is de basis’

De woondeal West-Overijssel is in lijn met de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026 en de uitkomsten van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle voor Steenwijkerland. Wethouder Melvin Smit: ‘De Woonagenda Steenwijkerland is voor ons de basis én de input geweest voor de regionale Woondeal West-Overijssel.’ In de woondeal worden woningbouwprojecten met meer dan 200 woningen aangemerkt als sleutelprojecten. Sleutelprojecten in Steenwijkerland zijn Steenwijk Zuidoost, uitbreiding Vollenhove en Steenwijk Spoorzone. Projecten met meer dan 200 woningen kunnen in aanmerking komen voor Rijksfinanciering. Naast de grote sleutelprojecten wordt in bijna alle kernen gewerkt aan betaalbare woningen voor jong en oud. 

Ondertekening Woondeals-2

Ondertekening Woondeals-4

Ondertekening Woondeals-7

Bron foto's: Provincie Overijssel.