Essen moeten worden gekapt

De essentaksterfte heeft ook in Steenwijkerland toegeslagen. De gemeente Steenwijkerland beheert 7000 essen waarvan een kwart verschijnselen van de essentaksterfte heeft. Van die kwart zijn 475 essen zodanig aangetast dat ze gekapt moeten worden.

De essen worden van februari tot half maart gekapt. Na het kappen worden er nieuwe bomen voor terug geplant. Daarbij wordt de keuze gemaakt voor bomen die thuishoren in de omgeving zoals de iep, els, esdoorn, wilg, populier, eik en berk.
Op de website van de gemeente Steenwijkerland staat informatie over het kappen en wordt op een kaart aangegeven op welke locaties de essen worden gekapt.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt het verkeer zo weinig mogelijk gehinderd. Soms kan het echter gebeuren dat een weg wordt afgesloten en het verkeer moet worden omgeleid.

Essentaksterfte

De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel in de boom. Als de es is aangetast sterven de buitenste takken van de boom. De es maakt hierop nieuwe takken die ook weer afsterven. Na enige tijd sterft de es in zijn geheel af.
Er wordt volop onderzoek gedaan naar een oplossing of behandeling voor de essentaksterfte, maar die is tot nu toe nog niet gevonden.