Provinciale Staten ondersteunt bidbook met miljoenen

“Nu met uitvoering projecten bidbook daadwerkelijk aan de slag!” Provinciale staten heeft gisteren (27 februari) besloten om de projecten uit het bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden; Poort naar Overijssel’ financieel te ondersteunen. Het gaat hierbij in totaal om € 6,4 miljoen.

Wethouder Bram Harmsma “Een mooi besluit van Provinciale Staten dat duidelijk maakt dat de projecten uit het bidbook van grote waarde zijn voor onze ge¬meente en daarmee ook voor de provincie. We kunnen nu daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering van diverse projecten!
Te denken valt aan het geschikt maken van het intercitystation in Steenwijk als poort naar Overijssel, het autoluw maken van de Kerkweg en ontsluiting van Noord- en Zuid-Giethoorn, de verbetering van de bereikbaarheid van de Koloniën van Weldadig¬heid, de optimalisatie van de fietspaden in Steenwijkerland en het nemen van maatregelen voor het in standhouden van oude ambachten zoals de rietteelt, punterbouw en visserij”.

Intensieve samenwerking

Bram Harmsma “Uiteraard gaan we de uitvoering van de projecten in nauw overleg oppakken met de diverse partijen die in relatie tot deze projecten een belangrijke rol spelen. Dat zijn voor mij onder meer Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt, maar ook de Stichting Weerribben-Wieden, Business Club Steenwijk, Koptop en talrijke Plaatselijk Belangen.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat Steenwijkerland een ferme boost krijgt op het gebied van duurzaam en be-leefbaar toerisme!”