Actualiteiten februari 2020

 • Werkzoekenden lopen week mee bij Steenwijkerlandse bedrijven

  28 februari 2020

  Zo’n 10 werkzoekenden gaan in de week van 2 t/m 6 maart 2020 werkervaring opdoen bij Steenwijkerlandse bedrijven. De week is een initiatief van de Business Club Steenwijkerland, NoordWestGroep, Uitzendbureau Bats en de gemeente. Wethouder Trijn Jongman: ‘Dit Steenwijkerlands model – waarbij we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg helpen naar werk – is niet nieuw. De Business Club en de gemeente werken hier al een groot aantal jaren mee. Met succes overigens. Deze week doen bedrijven mee die er nog niet zo bekend mee zijn. Dat is goed nieuws, want hoe meer bedrijven bekend raken met het Steenwijkerlands model, hoe groter de kans op werk voor mensen waarvoor dat minder makkelijk is.’

 • 9 t/m 13 maart: Themaweek Veilig IJsselland

  26 februari 2020

  Wat kunt u doen aan een veilig IJsselland? Van 9 t/m 13 maart besteden alle elf IJssellandse gemeenten, samen met onder andere politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, omgevingsdiensten, provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland en RIEC, aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit.

 • Gaat u mee op proefreis?

  03 maart 2020

  Op maandag 9 maart 2020 kunnen senioren onder begeleiding van OV-ambassadeurs tijdens een proefreis oefenen met het reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen.

 • Spreekuur wethouders Steenwijkerland

  25 februari 2020

  Maandag 2 maart 2020 van 17.00 tot 18.00 uur is er weer spreekuur in het gemeentehuis in Steenwijk. U kunt dan als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met een wethouder. Voor dit gesprek plannen we 15 minuten. U mag iemand meenemen (maximaal 1 persoon).

 • Wat vindt u van de toekomstvisie Giethoorn? Reageren kan t/m 18 maart 2020

  19 februari 2020

  De gemeente Steenwijkerland is samen met Giethoorn Onderneemt en Gieters Belang bezig met het maken van een toekomstvisie Giethoorn. Hierin staat waar we naar toe willen met Giethoorn. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid, toerisme, wonen, zorg en voorzieningen. U kunt vanaf 19 februari de visie op www.steenwijkerland.nl/giethoorn online inzien en tot 18 maart 2020 reageren.

 • Steenwijk scoort hoog op economische vitaliteit

  18 februari 2020

  De provincie Overijssel heeft de economische vitaliteit van de 39 grootste Overijsselse centrumgebieden in kaart laten brengen door onderzoeksbureau Goudappel Coffeng. Het onderzoek biedt een duidelijk beeld van bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod en organisatiegraad. Steenwijk hoort bij de meest vitale centrumgebieden en neemt de vijfde plek in achter Zwolle, Enschede, Deventer en Kampen.

 • Post van de gemeente digitaal ontvangen? Dat kan via MijnOverheid

  18 februari 2020

  De Berichtenbox van MijnOverheid is uw persoonlijke, digitale brievenbus voor post van de overheid. Ook post van de gemeente kunt u digitaal ontvangen via MijnOverheid. Bijvoorbeeld berichten over het verlopen van uw identiteitskaart en paspoort. Nieuw is dat u de aanslagen van de gemeentelijke belastingen digitaal kunt ontvangen. Als u zich voor 26 maart aanmeldt bij MijnOverheid krijgt u de aanslagen dit jaar al digitaal. Om te zorgen voor een soepele overgang sturen we u de aanslagen dan eenmalig ook nog per post. Zo kunt u zelf ervaren wat voor u het beste werkt.

 • Eindafrekening afvalstoffenheffing

  18 februari 2020

  Eind februari versturen we de eindafrekening afvalstoffenheffing. U betaalt dan voor het aantal keren dat u in 2019 restafval heeft aangeboden. De gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangt u eind maart.

 • Informatieavond ‘energiezuinig en comfortabel wonen’

  18 februari 2020

  Wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger, goedkoper én comfortabeler maakt? Kom dan op dinsdagavond 25 februari 2020 naar de informatiebijeenkomst van het Energieloket Duurzaam Steenwijkerland in het Multifunctioneel Centrum ‘De Ploats’ aan de Groenestraat 18 in Blokzijl. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Een kopje koffie of thee staat vanaf 19.15 uur voor u klaar.

 • Kabinet investeert 22,5 miljoen euro in Regio Zwolle

  14 februari 2020

  Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Regio Zwolle heeft een stevige investeringsagenda voorgelegd aan het Rijk voor het sluiten van een Regio Deal met het kabinet. Ook de gemeente Steenwijkerland heeft een bijdrage gevraagd in deze regiodeal. Het kabinet heeft het nieuws over de investering in de regio vrijdag 14 februari bekend gemaakt. 'Een geweldige opsteker voor de regio Zwolle en Steenwijkerland' volgens wethouder Bram Harmsma. 'Hiermee kunnen we de komende jaren werken aan onze ambities op het gebied van recreatie en toerisme'.

 • Stichting Op Kop en gemeente zetten schouders onder school Giethoorn

  14 februari 2020

  Stichting Op Kop en de gemeente zetten de schouders eronder om de fusieschool in Giethoorn zo spoedig mogelijk te realiseren, passend bij het afgesproken programma van eisen en het bestemmingsplan. Dat hebben beiden in een constructief overleg afgelopen donderdag (13 februari) met elkaar afgesproken.

 • Gemeente en BCS geven vervolg aan samenwerking

  12 februari 2020

  De gemeente Steenwijkerland en de Business Club Steenwijkerland (BCS) blijven ook in de periode 2020-2022 samenwerken. Sinds een aantal jaren werkt de gemeente intensief samen met de BCS voor het behalen van gezamenlijke resultaten zoals het realiseren van werkervaringsplaatsen en het op peil houden van de kwaliteit van de bedrijventerreinen.

 • Eerste dashboard impact toerisme gepresenteerd in Willemsoord

  12 februari 2020

  Op 11 februari is tijdens de landelijke bijeenkomst ‘toerisme in balans’ van Netwerk Citymarketing Nederland het eerste dashboard impact toerisme gepresenteerd door Adviesbureau ZKA. De gemeente Steenwijkerland is opdrachtgever van het dashboard en mede-organisator van de bijeenkomst in Kolonie van Weldadigheid Willemsoord.

 • Storing straatverlichting in Overijssel en Drenthe opgelost

  13 februari 2020

  De storing in de openbare verlichting waar een deel van Overijssel en Drenthe mee te maken had sinds afgelopen weekend, is opgelost.

 • Regeling voor verduurzaming huis lagere inkomens

  11 februari 2020

  Het college van B&W heeft ingestemd met de regeling isoleren en opwekken duurzame energie. Deze regeling is met name bedoeld voor huiseigenaren die niet in aanmerking komen voor een lening voor verduurzaming van hun huis. Ook huurders die hiervoor niet in aanmerking komen wordt hiermee de mogelijkheid geboden om via de energiecoöperaties mee te doen met de postcoderoosregeling.

 • Wat vindt u van de concept visie recreatie en toerisme? Reageren kan tot en met 25 februari

  14 februari 2020

  De stichting Weerribben-Wieden en de gemeente Steenwijkerland zijn samen bezig met het maken van een visie op recreatie en toerisme voor de komende vijf jaar. Hierin staat hoe we in kunnen spelen op de kansen die toerisme en recreatie bieden voor Steenwijkerland. We hebben hiervoor uw ideeën opgehaald en u kon reageren op de concept visie op hoofdlijnen. De reacties zijn waar mogelijk verwerkt in de uitgeschreven concept visie. U kunt vanaf 14 februari de laatste versie van de visie online inzien en tot en met 25 februari reageren. Daarna wordt de visie door de Stichting Weerribben-Wieden vastgesteld en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders die het stuk na interne vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad.

 • Stem op de ‘Vondst van Overijssel’

  10 februari 2020

  In Overijssel worden veel archeologische voorwerpen gevonden. Zonder uitzondering vertellen deze vondsten een bijzonder verhaal. De provincie wil nu een groter publiek kennis laten maken met de vondsten uit Overijssel. Inwoners mogen daarom bepalen wat ze de meest bijzondere vondsten van Overijssel vinden. De verkiezing start met 75 vondsten, drie uit elke gemeente in Overijssel. Tijdens de Overijsselse Archeologiedag op 7 maart wordt de Vondst van Overijssel bekendgemaakt.

 • Meppelerweg in Steenwijk gedeeltelijk afgesloten

  10 februari 2020

  Een gedeelte van de Meppelerweg (tussen de Schansweg en de Kallenkoterallee) in Steenwijk is vandaag afgesloten vanwege stormschade. Er liggen bomen op de weg. De gemeente is bezig om de bomen te verwijderen.

 • Recht op vergoeding eventuele schade door Lelystad Airport

  07 februari 2020

  Het Rijk is van plan om in Lelystad een luchthaven te openen. De procedures daarvoor lopen al jaren. De gemeente Steenwijkerland maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De opening van Lelystad Airport wordt waarschijnlijk vertraagd door het stikstofprobleem.

 • Steenwijkerland maakt kwaliteitsslag bij vaststellen WOZ-waarde

  05 februari 2020

  Steenwijkerland voert dit jaar extra controles uit op de taxaties die nodig zijn om de WOZ-waarde van woningen vast te kunnen stellen. De WOZ-waarde is de basis voor de onroerend zaakbelasting (OZB) die woningeigenaren moeten betalen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Vorig jaar waren er teveel bezwaren die terecht bleken. Voor ons een signaal dat het dit jaar beter moet. Daarom nemen we een pakket aan maatregelen om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.’ Naast de extra controles gaat de gemeente woningeigenaren aanschrijven die naar verwachting met een bovengemiddelde waardeverandering te maken zullen hebben. Zij krijgen de mogelijkheid om te reageren voordat de definitieve waarde wordt vastgesteld.

 • Aanvragen van kwijtschelding waterschapsbelasting gewijzigd per 1 januari 2020

  04 februari 2020

  Wilt u kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen? Dan moet u dat vanaf 1 januari 2020 doen bij GBLT. Dat is de organisatie die de waterschapsbelasting heft en int.

 • Reinigen en inspecteren riolering

  04 februari 2020

  In de maanden februari en maart 2020 wordt het rioolstelsel in Sint Jansklooster en Vollenhove gereinigd. Vervolgens worden de leidingen met een rijdende camera geïnspecteerd.

 • Inloopavond over herinrichting Steenwijkerweg

  04 februari 2020

  Op maandag 10 februari is er een inloopavond over de herinrichting van de Steenwijkerweg in Willemsoord. Samen met de aannemer laten we u dan graag het definitieve ontwerp zien en ook lichten we de planning toe. De inloopavond is van 17.30 tot 19.30 uur in MFC Et Kloniehuus aan de Paasloregel 3b in Willemsoord. U bent van harte welkom.