Aanvragen van kwijtschelding waterschapsbelasting gewijzigd per 1 januari 2020

Wilt u kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen? Dan moet u dat vanaf 1 januari 2020 doen bij GBLT. Dat is de organisatie die de waterschapsbelasting heft en int.

Tot nu toe werd de kwijtschelding voor waterschapsbelasting automatisch meegenomen met de kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. De waterschappen hebben besloten om dit vanaf 1 januari 2020 zelf te doen. U moet dan zelf uw aanvraag voor de kwijtschelding van de waterschapsbelasting rechtstreeks indienen bij GBLT.  

Hoe vraagt u kwijtschelding voor waterschapsbelasting aan?

Op de belastingaanslag van GBLT staat uw aanslagnummer. Dat heeft u nodig om kwijtschelding aan te vragen. U vraagt kwijtschelding aan met uw Digid via Mijn Loket op de website van GBLT: www.gblt.nl Kunt u niet in Mijn Loket? Dan kunt u telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen op het telefoonnummer 088 – 064 55 55.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de kwijtschelding van waterschapsbelasting of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met GBLT op telefoonnummer 088 – 064 55 55. Of kijk voor meer informatie op www.gblt.nl

Let op: deze wijziging geldt alleen voor waterschapsbelasting. Kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen kunt u wel gewoon via de gemeente aanvragen, zoals u dat bent gewend.