Recht op vergoeding eventuele schade door Lelystad Airport

Het Rijk is van plan om in Lelystad een luchthaven te openen. De procedures daarvoor lopen al jaren. De gemeente Steenwijkerland maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De opening van Lelystad Airport wordt waarschijnlijk vertraagd door het stikstofprobleem.

SATL, de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, wijst op het verjaren van de schadeclaim. Op 1 april 2015 is namelijk het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (bijvoorbeeld: schade door waardevermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, ongeschikt worden van een locatie enz.) als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad. Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar, te weten op 1 april 2020.
 
Op de website satl-lelystad.nl/doen/schade/ vindt u meer informatie van SATL over het verjaren van de schadeclaim. Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen. U behoudt het recht op schadevergoeding met een zogenaamde 'stuitings-brief'. SATL heeft hiervoor een modelbrief opgesteld. Deze vindt u op de website van SATL: satl-lelystad.nl/wp-content/uploads/2019/12/Stuitingsbrief-nadeelcompenstatie-Lb-Lelystad-Airport-december-2019.doc
De stuitingsbrief moet voor 1 april 2020 worden ingediend.