Steenwijk scoort hoog op economische vitaliteit

De provincie Overijssel heeft de economische vitaliteit van de 39 grootste Overijsselse centrumgebieden in kaart laten brengen door onderzoeksbureau Goudappel Coffeng. Het onderzoek biedt een duidelijk beeld van bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod en organisatiegraad. Steenwijk hoort bij de meest vitale centrumgebieden en neemt de vijfde plek in achter Zwolle, Enschede, Deventer en Kampen.

Wethouder Bram Harmsma ‘Een fantastische bevestiging voor de belangrijke centrumfunctie die Steenwijk voor de regio heeft. Steenwijk scoort van alle centrumgebieden het hoogst op de bereikbaarheid. De compactheid van het centrum in combinatie met het gratis parkeren en het veelvuldig gebruik van het openbaar vervoer door bezoekers maakt dat Steenwijk hiermee op nummer 1 terechtkomt. Maar ook op bijvoorbeeld het voorzieningenniveau en de ruimtelijke kwaliteit, te weten het historische karakter, scoort Steenwijk goed’.   

Steenwijk kent onder meer een gemeentelijke detailhandelsvisie, er vindt regulier overleg plaats tussen de gemeente en ondernemers en er is een centrummanager aangesteld. Dit zijn zaken die op het gebied van samenwerking in Steenwijk geregeld zijn en de vitaliteit van Steenwijk positief beïnvloeden. Samen met Vestingstad en de bewoners wordt er continue gewerkt om de binnenstad van Steenwijk nog vitaler te maken.

Bram Harmsma ‘Concluderend mogen we zeggen dat het centrum van Steenwijk veel te bieden heeft. Ik zou iedereen in en buiten Steenwijk dan ook willen oproepen om dit zelf te zien en te beleven door in Steenwijk je inkopen te doen. Daarmee houden we het voorzieningenniveau in stand en blijft de binnenstad aantrekkelijk voor iedereen!’