Steenwijkerland maakt kwaliteitsslag bij vaststellen WOZ-waarde

Steenwijkerland voert dit jaar extra controles uit op de taxaties die nodig zijn om de WOZ-waarde van woningen vast te kunnen stellen. De WOZ-waarde is de basis voor de onroerend zaakbelasting (OZB) die woningeigenaren moeten betalen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Vorig jaar waren er teveel bezwaren die terecht bleken. Voor ons een signaal dat het dit jaar beter moet. Daarom nemen we een pakket aan maatregelen om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.’ Naast de extra controles gaat de gemeente woningeigenaren aanschrijven die naar verwachting met een bovengemiddelde waardeverandering te maken zullen hebben. Zij krijgen de mogelijkheid om te reageren voordat de definitieve waarde wordt vastgesteld.

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen én naar de objectgegevens van een woning. Dit zijn bijvoorbeeld de hoeveelheid grond, het bouwjaar, wel of geen garage en het aantal m3. Wethouder Marcel Scheringa: ‘We zien dat verkoopprijzen van woningen wel weer zijn gestegen. Daarin zijn we in Steenwijkerland niet uniek. Die stijgende huizenprijzen zullen in de WOZ-waarde terug te zien zijn. Het is overigens niet zo dat de OZB die je moet betalen dan automatisch met hetzelfde percentage stijgt. Elk jaar stelt de gemeenteraad het tarief vast waarmee we de hoogte van de OZB berekenen.’

Controle op objectgegevens

Naast de marktwaarde van een woning zijn de eerdergenoemde objectgegevens van belang bij het bepalen van de WOZ-waarde. De gemeente voert ook hierop extra controles uit. Dat gebeurt in overleg met de Waarderingskamer, de instantie die toeziet op de kwaliteit van de taxaties. Daarnaast worden brieven gestuurd naar eigenaren van woningen waarvan uit een eerste taxatie blijkt dat de waarde bovengemiddeld stijgt. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het gaat om zo’n 800 brieven. Natuurlijk kunnen we de verkoopprijs van vergelijkbare huizen niet veranderen, maar we kunnen wel aangeven welke objectkenmerken we gebruikt hebben om de waarde van de woning te bepalen. Mocht blijken dat die objectkenmerken niet kloppen, dan kunnen woningeigenaren dat aangeven. De definitieve WOZ-waarde stellen we dan vast op basis van de nieuwe gegevens.’

Door de extra maatregelen zullen de gecombineerde aanslagen voor gemeentelijke belastingen – waar de OZB onderdeel van is – niet in februari maar in maart op de deurmat vallen. Dit heeft geen gevolgen voor betalings- en bezwaartermijnen. Die blijven zoals ze nu zijn.

Meer informatie over de WOZ-waarde is te vinden op www.steenwijkerland.nl/woz