Reinigen en inspecteren riolering

In de maanden februari en maart 2021 wordt het rioolstelsel in Tuk geïnspecteerd en gereinigd. Het reinigen van de riolering gebeurt onder hoge druk. Vervolgens worden met een rijdende camera de leidingen geïnspecteerd.

Het kan voorkomen, dat we – om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren – de weg gedeeltelijk moeten afsluiten. Is uw straat aan de beurt? Dan krijgt u een brief van de aannemer waarin hij u over de werkzaamheden informeert.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u ons bellen via ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0521.