Afval scheiden, geen kunst aan!

Jaarlijks maken we zo’n 450 kilo afval per persoon. Alhoewel, afval… Steeds vaker hebben we het over grondstoffen. In Nederland wordt zo’n 60% gescheiden ingeleverd. In Steenwijkerland ligt dat cijfer zelfs nog wat hoger. En dat is goed voor het milieu. Want wat we kunnen hergebruiken, hoeven we niet nieuw te maken. En dat spaart grondstoffen en energie. Toch zien we nog te vaak elektrische apparaten, drinkpakken of textiel in het restafval. Het kan dus nog beter. Daarom de komende maanden wat tips. Deze maand: pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons).

Tips voor het scheiden van pmdPMD afval

Door pmd te scheiden, kunnen verpakkingen worden hergebruikt
Maak verpakkingen zo leeg mogelijk voordat u ze in de container of in de zak voor pmd stopt. Spoelen met water hoeft niet.

  • Door de lege verpakkingen zo plat mogelijk te maken, nemen ze minder ruimte in.
  • Scheiden van pmd begint al bij hoe u het in de container of vuilniszak
  • stopt. Haal bijvoorbeeld het aluminiumfolie van uw yoghurtbakje.
  • Zo kan het aluminium en het plastic los van elkaar gerecycled worden.

U kunt uw pmd in de container aan huis met de oranje deksel aanbieden. Hebt u geen pmd-container? Dan kunt u uw pmd naar de verzamelcontainer bij u in de buurt brengen of in de speciale ROVA-zakken aanbieden.

Geen verpakking? Niet in de bak!

Kleine plastic spullen (die geen verpakking zijn) horen bij het restafval. Grote plastic spullen zoals kapotte tuinstoelen, speelgoed en ook grote stukken piepschuim, kunt u naar de milieubrengstation brengen.

Wat gebeurt er met het ingezamelde pmd?

Het plastic wordt eerst verder gescheiden in verschillende plasticsoorten. De plasticsoorten worden daarna versnipperd, gewassen en tot korrels vermalen. Van die korrels - ook wel granulaat genoemd - kunnen weer nieuwe plastic producten worden gemaakt. Bijna alle metalenverpakkingen worden hergebruikt. Het materiaal is grondstof voor nieuwe frisdrankblikjes, fietsen, vliegtuig- of treinonderdelen. Ingeleverde drankverpakkingen worden grondstof voor onder meer dakpannen, kranten, plastic flesjes en pennen.

Hoe vaak inzamelen?

Af en toe krijgen we de vraag of we pmd vaker kunnen inzamelen. Sommige huishoudens hebben namelijk zoveel pmd dat ze niet uitkomen met de container. We begrijpen dat vaker inzamelen in die gevallen een oplossing kan zijn. Maar deze oplossing heeft gevolgen voor alle inwoners in uw gemeente. Vaker inzamelen kost namelijk geld. En alle inwoners samen moeten die kosten betalen. Dus ook voor de inwoners voor wie het huidige aantal inzamelmomenten wel voldoende is. Past het afval echt niet in uw container? Dan kunt u uw pmd ook naar een verzamelcontainer in de wijk of naar het milieubrengstation brengen.

Minder restafval. Betere grondstoffen. Dat is het doel. Dus, glas in de glasbak, PMD in de oranje container, GFT in de groene container, papier-en-karton wordt apart opgehaald, textiel in de textielcontainer.

Doet u ook mee? Meer tips over afval scheiden vindt u op www.steenwijkerland.nl/afval

Wat mag in de afvalbak?