Belastingtarief inwoners Steenwijkerland stijgt minimaal

Iedereen die in de gemeente Steenwijkerland woont, een bedrijf heeft of eigenaar is van een pand of grond, ontvangt jaarlijks het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop staan de gecombineerde gemeentelijke belastingen: de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en het vastrecht afvalstoffenheffing. Dit jaar ontvangen de inwoners van de gemeente Steenwijkerland deze aanslag op 24 en 25 februari.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Op de belastingaanslag staat ook de waarde van uw huis, bedrijfspand of grond. Dit noemen wij de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. Daarom wordt iedere woning ook elk jaar opnieuw getaxeerd. Je hoort in het nieuws dat de gemiddelde verkoopprijs van woningen de afgelopen maanden is gedaald. Toch wordt de WOZ-waarde dit jaar weer wat hoger. Er wordt bij het vaststellen van de WOZ-waarde namelijk gekeken naar de marktwaarde van uw woning op 1 januari van het vorige jaar. Ofwel, naar 1 januari 2022. De WOZ-waarde van een woning stijgt gemiddeld met 14,6% in Steenwijkerland in 2023. Landelijk is dit 17%. Hoe de woningmarkt zich dit jaar ontwikkelt, ziet u dus in 2024 terug in de WOZ-waarde.’ 

Kosten voor inwoners blijven nagenoeg gelijk

‘Het is niet zo dat als de WOZ-waarde van uw huis met 14% stijgt, u ook 14% meer belasting moet betalen. Dat hangt namelijk af van het belastingtarief. In onze gemeente heeft de gemeenteraad besloten dat de inkomsten die we krijgen uit de onroerendezaakbelasting nagenoeg gelijk blijven. Het belastingtarief stijgt met 0,8%. Het landelijk gemiddelde is 6% en ligt dus veel hoger. We zijn blij dat de kosten voor onze inwoners maar minimaal stijgen.’ vertelt de wethouder. 

WOZ-waarde controleren

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Mocht u twijfels hebben over uw WOZ-waarde, neem dan contact met de gemeente op. We vinden het belangrijk dat uw gegevens kloppen en willen u hier graag bij helpen. Een onafhankelijke taxateur bekijkt bij twijfel samen met u de WOZ-waarde. Is de taxateur het met u eens, dan wordt de WOZ-waarde aangepast. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u alsnog formeel bezwaar maken. Hoe dit werkt, leggen we u ook graag uit. De bezwaarprocedure via de gemeente is gratis, voor de inwoner én voor de gemeente. Dat is helaas via ‘no cure no pay’ bureaus niet het geval. Dat kost de gemeente, dus ons allemaal, onnodig geld. Wij hopen daarom dat u eerst bij de gemeente aanklopt bij vragen of bezwaar.’ 

Hulp of vragen?  

Inwoners die hulp nodig hebben of een vraag hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente Steenwijkerland, afdeling belastingen (14 0521) of met Sociaal Werk De Kop (0521 745080). Daarnaast zijn inwoners welkom bij het Geldloket. Het Geldloket is elke donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur zonder afspraak te bezoeken aan Stationsplein 10 in Steenwijk. 

Kijk voor meer informatie over de gemeentelijk belastingen op de pagina belastingen. Wilt u meer weten over waarom de WOZ-waarde is gestegen? Bekijk dan de video video 'Waarom stijgt mijn WOZ-waarde' van de Waarderingkamer.